HF-student på 3 år

Lige muligheder for uddannelse – bliv student på 3 år

Kolding HF & VUC tilbyder 2 forskellige HF-uddannelser over 3 år, begge i et undervisningsmiljø med fokus på tryghed, ro, struktur, forudsigelighed og plads til fordybelse. 

HFO = HF – klasse målrettet ordblinde.   

HF3 = HF på 3 år – for dig med diagnoser

Uddannelsen har en pædagogisk ramme, som sikrer plads til forskellighed, og at du bliver mødt i dine behov. 

Du får fra dag ét også din egen mentor. Klassestørrelsen er på maks. 23 elever.

Plads til forskellighed

Lærergruppens tilgang er at rumme elever med funktionsnedsættelser og særlige behov.

Skolen udfordrer de ambitiøse elever, så de rykker sig rent fagligt, og støtter de elever, som har brug for ekstra støtte og opmærksomhed.

Elevgruppen er mangfoldige, og på skolen er man  vant til at se den enkelte elev, og interesserer sig for elevers  faglige og sociale trivsel.

Hvad kan du bruge en HF-uddannelse til?

Den 3-årige HF-uddannelse udbydes inden for gældende bekendtgørelse og giver adgang til de samme videregående uddannelser som en 2-årig HF-uddannelse.

HENT INFO FOLDER OM HF3 PÅ VUC

LÆS MERE OM HF GENERELT

Målgruppe


Den 3-årige HF-uddannelse henvender sig til dig, der:
• har gennemført folkeskolens 9. eller 10. klasses afgangsprøve.
• har en funktionsnedsættelse indenfor et eller flere af disse diagnoser: Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), angst, depression og/eller opmærksomhedsforstyrrelser. 

 

HØR IDA FORTÆLLE OM HF3

 

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i et stamklasselokale og et tilstødende lokale, som giver mulighed for, at du kan trække dig lidt tilbage, hvis du får
behov for det.
Den pædagogiske ramme om undervisningen sikrer ro, struktur, forudsigelighed og plads til fordybelse.
Der er en fast mentor tilknyttet klassen, som er til stede i alle klassens timer for at sikre god trivsel.

HF – Ordblind er for elever, der er ordblinde

HØR FREDERIK OG BROR FORTÆLLE OM HF-ORDBLIND

Der er ansøgningsfrist til HF Ordblind lørdag den 1. juli 2023! 

Søg via optagelse.dk under punktet HF. Hvis du ønsker at blive optaget på HF Ordblind er det vigtigt, at du sender en mail til skolen. Fortæl, at du har søgt HF på Kolding HF & VUC og har særlige behov. Derefter kontakter skolen dig. Send mailen til studiesekretær Jeanette Nim på jkn@koldinghfogvuc.dk 

Læs mere i folderen hf-ordblinde-folder-2023

Ansøgning og optagelse

For at blive optaget på HF skal du lave en ansøgning på optagelse.dk , hvor du søger den 2-årige HF. 

Husk (når I laver ansøgningen på optagelse.dk) at trykke ved ’Forrang’, så kommer der to bjælker frem, og så skal I trykke på den, hvor der står noget med ordblindhed og andre diagnoser/særlige behov. 

For spørgsmål, send en mail til Malene Andresen på mal@koldinghfogvuc.dk, ring eller send en sms til Malene 60 40 35 72. 

Når du har sendt ansøgningen samt en mail til Malene Andressen vil du herefter blive inviteret til en optagelsessamtale på Kolding HF & VUC. Samtalen skal sikre, at vi møder dig, hvor du er, og får lagt en plan for din HF-uddannelse, så du får den støtte, du har brug for med henblik på at kunne gennemføre din HF-uddannelse. 

Til samtalen bedes du medbringe dokumentation for din diagnose.

Informations-arrangement om HF, HF3 eller HF Ordblind på VUC

  • Kontakt skolen for at lave en aftale med en studievejleder

Kolding HF & VUC, 76 33 68 00 Kolding Åpark 16, 6000 Kolding.