HF-student på 3 år

Lige muligheder for uddannelse – bliv student på 3 år

Kolding HF & VUC tilbyder en HF-uddannelse over 3 år i et undervisningsmiljø med fokus på tryghed, ro, struktur, forudsigelighed og plads til fordybelse.


Uddannelsen har en pædagogisk ramme, som sikrer plads til forskellighed, og at du bliver mødt i dine behov. 

Du får fra dag 1 også din egen mentor. Klassestørrelsen er på maks. 23 elever.

 

Plads til forskellighed
Lærergruppens tilgang er at rumme elever med funktionsnedsættelser og særlige behov.

Vi udfordrer de ambitiøse elever, så de rykker sig rent fagligt, og vi støtter de elever, som har brug for ekstra støtte og opmærksomhed.

Vores elever er mangfoldige, og vi er derfor vant til at se den enkelte elev, og vi interesserer os for din faglige og sociale trivsel.

Hvad kan jeg bruge en 3-årig HF-uddannelse til?
Den 3-årige HF-uddannelse udbydes inden for gældende bekendtgørelse og giver adgang til de samme videregående uddannelser som en
2-årig HF-uddannelse.
Målgruppe
Den 3-årige HF-uddannelse henvender sig til dig, der:
• har gennemført folkeskolens 9. eller 10. klasses afgangsprøve.
• har en funktionsnedsættelse indenfor et eller
flere af disse diagnoser: Autisme Spektrum
Forstyrrelser (ASF), angst, depression og/eller
opmærksomhedsforstyrrelser.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i et stamklasselokale og et tilstødende lokale, som giver mulighed for, at du kan trække dig lidt tilbage, hvis du får
behov for det.
Den pædagogiske ramme om undervisningen sikrer ro, struktur, forudsigelighed og plads til fordybelse.
Der er en fast mentor tilknyttet klassen, som er til stede i alle klassens timer for at sikre god trivsel.

Faglig og personlig trivsel
Vi samarbejder med dig om, at du lykkes bedst muligt undervejs i din uddannelse, og at du kommer til at stå som den mest robuste udgave
af dig selv, når du er færdig med din HF-uddannelse og skal videre.


Faglig og personlig trivsel hænger sammen, og du får på den 3-årige HF-uddannelse mulighed for at arbejde med både din faglige og personlige udvikling, så du hele tiden bliver bedre til at håndtere det, som du oplever, er svært. 

Vi sørger for, at de støttetilbud, som netop du har brug for, lægges ind i dit almindelige skema. 
Det kan f.eks. dreje sig om mentorstøtte, struktur- og lektiehjælp.

Din mentor samarbejder med dig igennem hele din HF-uddannelse om din personlige og sociale udvikling

Ingen årskarakterer
På HF får du ikke årskarakterer. 

Dialogen i undervisningen er derfor fri og ærlig. Ingen behøver at være bange for at stille spørgsmål i timerne. Der findes ingen dumme spørgsmål.
Til gengæld skal du til eksamen i alle fag, og eksaminerne er fordelt på alle semestre. Hen over de 6 semestre forbereder du dig sammen med dine lærere og mentor på at lære at gå til eksamen.

Ansøgning og optagelse
Du skal visiteres til den 3-årige HF af en UU-vejleder i den Kommune, hvor du bor.
Du skal lave en ansøgning på optagelse.dk. og søge den 2-årige HF. 

Skriv i kommentarfeltet, at du søger en 3-årig HF.

Når du har sendt ansøgningen, skal du sende en mail til studiecenterleder AnjaPedersen på: ap@koldinghfogvuc.dk.

Derefter bliver du inviteret til en optagelsessamtale på Kolding HF & VUC. Samtalen skal sikre, at vi møder dig, hvor du er, og får lagt en plan for din HF-uddannelse, så du får den støtte, du har brug for med henblik på at
kunne gennemføre din HF-uddannelse. 
Til samtalen bedes du medbringe dokumentation for din diagnose.

Økonomi
Du kan søge SU efter gældende regler.

Vil du vide mere?
Så ring eller skriv til
Leder af studiecenter Anja Pedersen
Telefon: 6040 3547
Mail: ap@koldinghfogvuc.dk