HF-student på 3 år

Lige muligheder for uddannelse – bliv student på 3 år

Kolding HF & VUC tilbyder 2 forskellige HF-uddannelser over 3 år, begge i et undervisningsmiljø med fokus på tryghed, ro, struktur, forudsigelighed og plads til fordybelse. 

HFO = HF – klasse målrettet ordblinde.   

HF3 = HF på 3 år – for dig med diagnoser

Uddannelsen har en pædagogisk ramme, som sikrer plads til forskellighed, og at du bliver mødt i dine behov. 

Du får fra dag ét også din egen mentor. Klassestørrelsen er på maks. 23 elever.

  

Plads til forskellighed
Lærergruppens tilgang er at rumme elever med funktionsnedsættelser og særlige behov.

Skolen udfordrer de ambitiøse elever, så de rykker sig rent fagligt, og støtter de elever, som har brug for ekstra støtte og opmærksomhed.

Elevgruppen er mangfoldige, og på skolen er man  vant til at se den enkelte elev, og interesserer sig for elevers  faglige og sociale trivsel.

Hvad kan du bruge en HF-uddannelse til?
Den 3-årige HF-uddannelse udbydes inden for gældende bekendtgørelse og giver adgang til de samme videregående uddannelser som en
2-årig HF-uddannelse.
Målgruppe
Den 3-årige HF-uddannelse henvender sig til dig, der:
• har gennemført folkeskolens 9. eller 10. klasses afgangsprøve.
• har en funktionsnedsættelse indenfor et eller flere af disse diagnoser: Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), angst, depression og/eller opmærksomhedsforstyrrelser.

HF-Ordblind er for elever, der er ordblinde

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i et stamklasselokale og et tilstødende lokale, som giver mulighed for, at du kan trække dig lidt tilbage, hvis du får
behov for det.
Den pædagogiske ramme om undervisningen sikrer ro, struktur, forudsigelighed og plads til fordybelse.
Der er en fast mentor tilknyttet klassen, som er til stede i alle klassens timer for at sikre god trivsel.

Ansøgning og optagelse

For at blive optaget på HF skal da lave en ansøgning på optagelse.dk. , hvor du søger den 2-årige HF. 

Skriv i kommentarfeltet, at du søger en 3-årig HF.

Send en mail til Malene Andresen på mal@koldinghfogvuc.dk

Når du har sendt ansøgningen samt en mail til Malene Andressen vil du herefter blive inviteret til en optagelsessamtale på Kolding HF & VUC. Samtalen skal sikre, at vi møder dig, hvor du er, og får lagt en plan for din HF-uddannelse, så du får den støtte, du har brug for med henblik på at kunne gennemføre din HF-uddannelse. 

Til samtalen bedes du medbringe dokumentation for din diagnose.

Informations-arrangement om HF, HF3 og HF Ordblind på VUC

  • Torsdag den 18. januar 17:00 – 19:00
  • Lørdag den 3. februar fra kl. 1:000 -12:00 

Kolding HF & VUC, Kolding Åpark 16, 6000 Kolding.