HF-eksamen

HF består både af obligatoriske fag, fagpakker og valgfag, og mange vælger en erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelse efter HF.

HF er en toårig gymnasial uddannelse.

Du afslutter alle fag med eksamen og får ikke årskaraktere på HF.

HF er i højere grad rettet mod erhvervsakademi- og professions-bacheloruddannelserne. På HF vælger man en fagpakke. Fagpakken er rettet mod et specifikt område.

Hf-uddannelsen er sammensat af obligatoriske fag, to obligatoriske faggrupper, 2-4 valgfag, en større skriftlig opgave og et eksamensprojekt. Fagene følger de gymnasiale niveauer A, B og C.

De obligatoriske fag på HF:

Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Idræt C
Praktisk/musisk fag C (billedkunst, design, dramatik eller musik).
En naturvidenskabelig faggruppe, som indeholder biologi C, geografi C og kemi C
En kultur- og samfundsfaglig faggruppe, som indeholder historie B, samfundsfag C og religion C
I uddannelsens sidste halve år skal du aflevere en individuelt udarbejdet større skriftlig opgave.
Med en hf kan du læse videre på en lang række uddannelser.

www.ug.dk kan du på siden Adgangskortet præcist se, hvilke uddannelser specifikke fagkombinationer giver adgang til. Her blot en kort oversigt:

Erhvervsakademiuddannelser:

Finansøkonom, markedsføringsøkonom, multimediedesigner.

Professionsbacheloruddannelser:

Folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver, journalist, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, diplomingeniør, psykolog.

Optagelse på HF

Unge der søger HF direkte efter 9. klasse, skal:

 • være vurderet uddannelsesparate
 • have et gennemsnit på mindst 4,0 i de afsluttende standpunktskarakterer
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver i folkeskolens afgangseksamen.

Unge der søger HF efter 10. klasse, skal:

 • være vurderet uddannelsesparate
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • opnå mindst 2,0 i både dansk og matematik i 10. klasses afgangsprøverne.
Hvis man er vurderet ‘ikke uddannelsesparat’

Unge der  er vurderet ikke uddannelsesparate, kan optages på HF eller de treårige gymnasiale uddannelser, hvis de får mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

Optagelsesprøve og samtale

Lever den unge ikke op til adgangskravene, kan den unge søge en HF efter 10. klasse og komme til en optagelsesprøve og samtale. Den modtagende uddannelsesinstitution afgør herefter om den unge alligevel kan optages på HF. 

Det er ikke muligt at komme til optagelsesprøve og samtale, hvis den unge søger ind direkte efter 9. klasse. 

Forberedende tilbud

Unge, der ikke opfylder adgangsforudsætningerne, kan opkvalificere sig via en række forberedende tilbud, fx:

 • 10. klasse
 • Højskole
 • Frie fagskoler
 • Almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning
 • Ordblindeundervisning for voksne
 • FGU

Kilde ug.dk