"UU-Kolding har været en rigtig god hjælp til at kunne opnå mine drømme"

"Jeg fandt ud af, at STX åbnede mange veje - derfor valgte jeg den"

"Nu fik jeg endelig den hjælp jeg har brug for - og det er en praktikplads"

"Jeg fik hjælp til komme ind på SOSU, for at komme tættere på min drømmeuddannelse"

"Jeg fik hjælp til at finde en superfed elevplads inden for handel"

"Nu har jeg fået en læreplads som ejendomsservice-tekniker og det er superfedt, det er lige drømmejobbet"

Slider

"Jeg arbejder med det jeg brænder for, nemlig at hjælpe unge på vej"

Laila Flor, Vejleder

"Jeg inspireres og engageres
gennem mit arbejde med de unge"

Hans Mogensen, Vejleder

Jeg brænder for, at hjælpe de unge med at opdage nye veje til at nå deres mål”

Christina Arvad Brill, Vejleder

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

"Jeg arbejder med unge, fordi jeg kan se mig selv i de unge og ved hvor vigtigt det er at få den rette vejledning"

Christina Paludan Müller, Vejleder

Slider

Hf eksamen

Hf består både af obligatoriske fag, fagpakker og valgfag, og mange vælger en erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelse efter hf.

Hf er en toårig gymnasial uddannelse.

Du afslutter alle fag med eksamen og får ikke årskarakter på hf.

Den 2-årige Hf bliver i højere grad rettet mod erhvervsakademi- og professions-bacheloruddannelserne via en række tonede fagpakker, som målretter de unge inden for nogle specifikke områder.

Hf-uddannelsen er sammensat af obligatoriske fag, to obligatoriske faggrupper, 2-4 valgfag, en større skriftlig opgave og et eksamensprojekt. Fagene følger de gymnasiale niveauer A, B og C.

De obligatoriske fag på HF:

dansk A
engelsk B
matematik C
idræt C
praktisk/musisk fag C (billedkunst, design, dramatik eller musik).
en naturvidenskabelig faggruppe, som indeholder biologi C, geografi C og kemi C
en kultur- og samfundsfaglig faggruppe, som indeholder historie B, samfundsfag C og religion C
I uddannelsens sidste halve år skal du aflevere en individuelt udarbejdet større skriftlig opgave.

 

Der sker en lang række ændringer på hf-området i forbindelse med ny gymnasiereform.

Du kan kontakte din UU-vejleder for yderligere oplysninger.

www.ug.dk kan du finde nyeste oplysninger om hf.

HF på Kolding Gymnasium

HF på Kolding HF & VUC