ADGANGSKRAV 

For at have retskrav på optagelse til de 3-årige uddannelser htx, hhx og stx to år efter afslutningen af 9. klasse* skal du:

 • have søgt rettidigt om optagelse til det skoleår, hvor du ønsker at starte uddannelsen.
 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i 9. klasse
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • have bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.
  Har du ikke bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0.
  Har du mindst 2,0 men under 3,0 og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse.

Forstå adgangskravene 2024 via grafiske oversigter:

 
 

Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for de elever, som søger de 3-årige gymnasiale uddannelser, men ikke opfylder adgangskravene for at have krav på optagelse. 

Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for de elever, som søger de 3-årige gymnasiale uddannelser, men ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. 

En konkret vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale. Du kan få mere information om optagelsesprøven på skolernes hjemmeside. Uanset om man søger stx, hhx eller htx, er det den samme optagelsesprøve.

Læs mere om optagelsesprøverne på ug.dk 

Folkeskolens afgangseksamen består af lovbundne prøver og udtræksprøver. De lovbundne prøver er altid de samme. Udtræksprøverne skifter fra år til år.

De lovbundne prøver består af prøver i følgende fem fag:

 • Dansk, mundtlig
 • Dansk, skriftlig (3 prøver: læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling)
 • Matematik, skriftlig (2 prøver: med hjælpemidler, uden hjælpemidler)
 • Engelsk, mundtlig
 • Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi, mundtlig

Se hvordan du beregner gennemsnit af de lovbundne prøver

Udtræksprøver: Der udtrækkes to prøver – en prøve i et fag fra den humanistiske fagblok og en prøve i et fag fra den naturvidenskabelige fagblok.

Der udtrækkes to prøver – en prøve i et fag fra den humanistiske fagblok og en prøve i et fag fra den naturvidenskabelige fagblok.

Humanistisk fagblok:

 • Engelsk, skriftlig
 • Tysk/fransk, skriftlig
 • Tysk/fransk, mundtlig 
 • Historie, mundtlig
 • Samfundsfag, mundtlig
 • Kristendomskundskab, mundtlig

Naturvidenskabelig fagblok:

 • Biologi, skriftlig
 • Geografi, skriftlig
 • Matematik, mundtlig
 • Idræt, mundtlig
 • Fysik/kemi, skriftlig

For at opfylde adgangskravene til en ungdomsuddannelse, skal du bl.a. opnå bestemte karaktergennemsnit i visse af prøverne til folkeskolens afgangseksamen.

Når du udregner dit gennemsnit, skal du være opmærksom på, at karaktererne vægtes forskelligt.

Dit gennemsnit af folkeskolens afgangseksamen står på dit eksamensbevis.

Hvis du har brug for at udregne gennemsnittet af de lovbundne prøver, skal du være opmærksom på, at din karakter i skriftlig dansk og skriftlig matematik udregnes på en særlig måde, nemlig som vægtet gennemsnit af delprøverne:

 • I skriftlig dansk udregner man en samlet karakter, hvor karaktererne i læsning og retskrivning hver tæller 25 procent, og prøven i skriftlig fremstilling tæller 50 procent.
 • I skriftlig matematik udregner man en samlet karakter, hvor karakteren i prøven med hjælpemidler og karakteren i prøven uden hjælpemidler hver tæller 50 procent.

Se hvordan du beregner gennemsnit