Adgangskrav Gf1 og Gf2

Du kan starte på Grundforløb 1, hvis du

Eller hvis du har en uddannelsesaftale, og Grundforløb 1 er omfattet. Du kan ikke tage GF 1 mere end én gangØnsker du at begynde på en anden uddannelse inden for et andet hovedområde, skal du begynde direkte på uddannelsens Grundforløb 2.

Adgangskrav til GF 2
Du har afsluttet Grundforløb 1 eller

Hvis du er fyldt 25 år, skal forløbet tilrettelægges efter den joberfaring, du har i forvejen, og forløbet kan være kortere end 20 uger. Inden du begynder din erhvervsuddannelse, skal du kontakte en vejleder og have vurderet dine kompetencer.

Er dit karaktergennemsnit ikke højt nok, så har du stadig mulighed for at blive optaget, hvis du møder op og består optagelsesprøven.

Omvalg på grundforløbet – kun 2 gange

Hvis du fortryder dit valg af erhvervsuddannelse, når du er gået i gang – eller har afsluttet Grundforløb 2, så har du mulighed for at vælge en anden erhvervsuddannelse. Det gælder også, hvis du allerede er gået i gang med hovedforløbet.

Du kan ikke tage Grundforløb 1 igen, men du kan starte direkte på Grundforløb 2 i den uddannelse, du nu har valgt. Hvis der er fag, du allerede har gennemført i dit tidligere forløb, skal du ikke tage dem igen.

Du kan vælge mellem alle erhvervsuddannelser, men du kun vælge om 2 gange – medmindre du har en uddannelsesaftale.

 Opdateret 26.08.16