Adgangsforudsætninger

For at have retskrav på optagelse til de 3-årige uddannelser htx, hhx og stx to år efter afslutningen af 9. klasse* skal du:

 • have søgt rettidigt om optagelse til det skoleår, hvor du ønsker at starte uddannelsen.
 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i 9. klasse
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • have bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.
  Har du ikke bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0.
  Har du mindst 2,0 men under 3,0 og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse.

*Den udvidede mulighed for at opnå retskrav på optagelse i op til to år efter 9. klasse er betinget af, at lovforslag om ændring af adgangsforudsætningerne til de gymnasiale uddannelser vedtages og træder i kraft den 1. april 2020.

Hvis du ikke har retskrav efter 9. klasse, skal du for få retskrav på optagelse til de 3-årige uddannelser htx, hhx og stx i op til et år efter afslutningen af 10. klasse*:

 • have søgt rettidigt om optagelse til det skoleår, hvor du ønsker at starte uddannelsen
 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • have bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.
  Har du ikke bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen, har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0.
  Har du mindst 2,0, men under 3,0, og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse
 • have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag.

*Den udvidede mulighed for at opnå retskrav på optagelse i op til to år efter 10. klasse er betinget af, at lovforslag om ændring af adgangsforudsætningerne til de gymnasiale uddannelser vedtages og træder i kraft den 1. april 2020.

Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for de elever, som søger de 3-årige gymnasiale uddannelser, men ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. En konkret vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale. 

Læs hele lovteksten her

Sidst opdateret:  3. januar 2020 

Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af, om du har tilstrækkelige faglige såvel som personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

For at opfylde de faglige forudsætninger for uddannelsesparathed i 8., 9. eller evt. 10. klasse, skal du have mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat, men i øvrigt opfylder adgangsforudsætningerne, kan du optages på de 3-årige gymnasiale uddannelser, hvis du får mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

Læs mere om processen for uddannelsesparathed 

Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for de elever, som søger de 3-årige gymnasiale uddannelser, men ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. 

En konkret vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale. Du kan få mere information fra din UU vejleder

Folkeskolens afgangseksamen består af lovbundne prøver og udtræksprøver. De lovbundne prøver er altid de samme. Udtræksprøverne skifter fra år til år.

De lovbundne prøver består af prøver i følgende fem fag:

 • Dansk, mundtlig
 • Dansk, skriftlig (3 prøver: læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling)
 • Matematik, skriftlig (2 prøver: med hjælpemidler, uden hjælpemidler)
 • Engelsk, mundtlig
 • Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi, mundtlig

Se hvordan du beregner gennemsnit af de lovbundne prøver

Udtræksprøver: Der udtrækkes to prøver – en prøve i et fag fra den humanistiske fagblok og en prøve i et fag fra den naturvidenskabelige fagblok.

Der udtrækkes to prøver – en prøve i et fag fra den humanistiske fagblok og en prøve i et fag fra den naturvidenskabelige fagblok.

Humanistisk fagblok:

 • Engelsk, skriftlig
 • Tysk/fransk, skriftlig
 • Tysk/fransk, mundtlig 
 • Historie, mundtlig
 • Samfundsfag, mundtlig
 • Kristendomskundskab, mundtlig

Naturvidenskabelig fagblok:

 • Biologi, skriftlig
 • Geografi, skriftlig
 • Matematik, mundtlig
 • Idræt, mundtlig
 • Fysik/kemi, skriftlig

Faglige niveauer i uddannelses-systemet

A: Højeste niveau på en gymnasial uddannelse

B: Mellem niveau på en gymnasial uddannelse

C: Laveste niveau på en gymnasial uddannelse

D: Over 10. klasses-prøven

E: 10. klasses afgangseksamen

F: Mellem  9. og 10. klasses eksamen

G: Folkeskolens afgangseksamen

For at opfylde adgangskravene til en ungdomsuddannelse, skal du bl.a. opnå bestemte karaktergennemsnit i visse af prøverne til folkeskolens afgangseksamen.

Når du udregner dit gennemsnit, skal du være opmærksom på, at karaktererne vægtes forskelligt.

Ikke alle karakterer vægter det samme. Det skal du være opmærksom på, hvis du vil udregne dit gennemsnit. I skemaet nedenfor kan du se, hvad de enkelte karakterer fra de lovbundne prøver vægter.

Gennemsnittet af dine karakterer i alle de lovbundne prøver er relevant som adgangskrav til de gymnasiale uddannelser.

Gennemsnit af dine karakterer i dansk (skriftligt og mundtligt) samt af skriftlig matematik er relevante som adgangskrav til erhvervsuddannelserne.

 Dit gennemsnit af hele folkeskolens afgangseksamen kan også være relevant for dig at vide. En bestået afgangseksamen er nemlig en del af adgangskravene til både gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser. Men dette gennemsnit vil stå på dit eksamenbevis.