Preben
Louise
Preben
Preben
Preben
Preben

Vi tror på

der findes en ungdomsuddannelse til alle

Vi er professionelle

fordi vi sætter en ære i at kende alle de muligheder, de unge har

Vi er tilgængelige

ved at være synlige i de unges hverdag og være til at få fat på

Vi er vedholdende

og vi giver ikke op

Vi er nærværende

fokuserede, anerkendende og i øjenhøjde i mødet med den enkelte unge

Vi er fleksible

fordi vi går så langt som muligt for at hjælpe

SÆRPRAKTIK

I nogle virksomheder eller brancher kan det være vanskeligt at få lov til at komme i praktik.

Derfor har UU et samarbejde med disse brancher. Det kan bl.a. være særpraktik i forsvaret, journalistpraktik eller på sygehuset.  

ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET

HVEM KAN KOMME I PRAKTIK?

Hvis du går i 9. klasse eller er fyldt 15 år, har du mulighed for at komme i praktik i forsvaret.  

Forsvaret stiller nogle grundlæggende krav til deres praktikanter:

 • Du skal være sund og rask og kunne deltage aktivt 
 • Du behøver ikke være dansk statsborger, men du skal tale og forstå dansk
 • Du må ikke have fysiske skader (f.eks. forstuvede eller brækkede ben, arme)
 • Du skal kunne klare dig selv uden støtteperson i en uge

ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET AFTALES MED UU 

 • Erhvervspraktik i forsvaret aftales md din UU vejleder. 
 • For at komme i betragtning til en af praktikpladserne i forsvaret, skal du udfylde denne ansøgning/praktikseddel PRAKTIK I FORSVARET
 • Dead-line for forsvarspraktik i 9. klasse er 14. juni 2024
 • Dead-line for forsvarspraktik i 10. klasse er den 6. september 2024
 • Praktiksedlen underskrives af forældre, og afleveres til UU-vejlederen
 • Ved underskrift accepteres og bekræftes at du bor på kasernen fra mandag morgen til fredag eftermiddag og er uden opsyn fra kl. 16 til næste morgen.
 • Kontakt venligst din UU-vejleder, hvis du har spørgsmål om fx  mulige praktikuger og steder 24-25
 • Vigtigt at du læser om erhvervspraktik i forsvaret, inden du ønsker praktik i forsvaret. Læs mere om erhvervspraktik i forsvaret

HVOR KAN MAN KOMME I PRAKTIK

UU-Kolding samarbejder med disse steder, og tilbyder erhvervspraktik ved: Se en samlet oversigt over mulige praktikuger og steder 24-25

 • Flyvestation Skrydstrup, 
 • Føringsstøtteregimentet, 
 • Slesvigske Fodregiment,
 • Danske Artilleriregiment 
 • Efterretningsregimentet

HVAD SKAL MAN FORVENTE

En unik oplevelse, hvor du i en uge får lov til at prøve, hvad det vil sige at være soldat i det danske forsvar.

Det er en praktik hvor du skal være indstillet på en masse fysisk aktivitet og et indblik i en anderledes hverdag med nye og spændende udfordringer.

 

HVAD SKAL MAN HUSKE

Når du udfylder praktiksedlen er det vigtigt, at du skriver de uger, hvor du IKKE kan deltage, da der er mange om buddet. 
Det betyder, at hvis du tildeles en plads, men ikke kan den uge, så går din plads til en anden og du kommer på venteliste.
 

HVORNÅR FÅR MAN PROGRAMMET

Hvis du får en plads, får du besked herom på din og dine forældres mail, som i angiver herunder. 

10 dag før opstart modtager du/I et program pr. mail med information om praktikugen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

 

SÆRPRAKTIK PÅ KOLDING SYGEHUS

HVEM KAN KOMME I PRAKTIK

Praktik på sygehuset er for interesserede elever i 8., 9. eller 10. klasse.  

HVOR KAN MAN KOMME I PRAKTIK

På Kolding Sygehus er det muligt at komme i erhvervspraktik i udvalgte uger. I næste skoleår ligger praktikkerne i uge 38, 45, 9 og uge 12

Der er udarbejdet fem forskellige forløb, man SKAL prioritere sine ønsker:

 1. Sygehuspraktik rød forløb
 2. Sygehuspraktik Blåt forløb
 3. Sygehuspraktik Grønt forløb
 4. Sygehuspraktik Orange forløb
 5. Sygehuspraktik Lilla forløb

HVEM ARBEJDER PÅ ET SYGEHUS

På sygehuset kan man bl.a. arbejde som sygeplejerske, radiograf, læge, portør, lægesekretær, bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut,  økonoma, social -og sundhedsassistent, ernæringsassistent, IT-tekniker

MØDETID 

 • I tidsrummet fra kl. 7:00 – 15:00.  
 • Man skal møde ind 15 min. før dagen starter på afdelingen.
 • Melder man sig på forløbet, skal dette prioriteres. 

SEND EN ANSØGNING

 • For at komme i betragtning til én praktikplads på Kolding Sygehus, skal man udfylde en ansøgning.
 • Læs informationssiderne, før du sender en ansøgning, så du er bekendt med de krav sygehuset stiller til deres praktikkanter.   
 • Ansøgningen sendes pr. mail til Praktikkoordinator Malene Andersen jzxxa@kolding.dk
 • Ansøgningsfrist er tirsdag i uge 34, 41, 5 og 8.
 • Svar på ansøgningen to uger før praktikforløbet. 

SÆRPRAKTIK SOM JOURNALIST

ELEVER KAN I UGE 44 KOMME I JOURNALIST-PRAKTIK VED JYDSKE VESTKYSTEN.

HVEM KAN KOMME I JOURNALISTPRAKTIK

Elever fra 8., 9. og 10. klasse der har lyst til at snuse til arbejdet som journalist kan ansøge om én af de 10 praktikpladser. Der oprettes et team på 10 erhvervspraktikanter, som hele uge 44 samarbejder med journalist Lotte Højstrøm på Jyske Vestkysten i Kolding. Det plejer at være en både lærerig og hyggelig uge. 

HVORNÅR 

Uge 44  
 
MØDETID OG STED
 • Mødetid er som udgangspunkt fra fra kl. 9:00 – 15:00.  
 • Man skal møde ind på redaktionen 5 min. før dagen starter. 
 • JydskeVestkysten, Adelgade 14, 6000 Kolding
 • Der tages højde for ændringer i mødetid og sted

 GÅ PÅ JAGT EFTER DEN GODE HISTORIE

I løbet af ugen kommer du blandt andet til at lære at forberede spørgsmål til interviews, deltage i et redaktionsmøde, lave interviews og ikke mindst skrive en række artikler, som muligvis trykkes i en af ugens aviser. Du vil møde en af avisens journalistpraktikanter, som fortæller om, hvordan det er at uddanne sig til journalist, og du får grundig feedback på alle dine artikler fra en uddannet journalist. 

SEND EN ANSØGNING 

 • For at komme i betragtning til én af de 10 praktikplads på Jydske Vestkysten i Kolding, skal du sende en skriftlig ansøgning
 • Ansøgningen sendes til Praktikkoordinator Malene Andersen  jzxxa@kolding.dk
 • Ansøgningsfrist er den 6. september kl. 12
 • Du får svar på din ansøgning senest fire uger før praktikforløbet. 

FORVENTNINGER

Vi forventer, at du er nysgerrig, kan lide at formulere dig på skrift, og at du synes, det er spændende at blive kastet ud i at snakke med andre mennesker.

 • Du skal medbringe din egen computer
 • Du skal være indstillet på, at du sendes ud på opgaver i Kolding
 • Du kan få brug for en cykel, når du skal ud på opgaver. 
LÆS MERE OM JOURNALISTPRAKTIK

Læs invitationen fra Lotte Højstrøm Erhvervspraktik uge 44

REFUSION:

Refusion af rejseudgiver til offentlig transport i forbindelse med erhvervspraktik efter gældende regler: 

 • Mindst 7 km mellem hjem og praktiksted indenfor kommunens grænser.
 • Udgiften udgør ved benyttelse af billigste offentlige transportmiddel.
 •  Militærpraktik uanset sted og afstand.
 • Skema til refusion af transportudgifter praktik

 • Som dokumentation afleveres refusions-skemaet vedlagt. bilag med rejseudgifter.

HJÆLP TIL AT SKRIVE EN ANSØGNING

High Five din ansøgning –