Preben
Louise
Preben
Preben
Preben
Preben

Vi tror på

der findes en ungdomsuddannelse til alle

Vi er professionelle

fordi vi sætter en ære i at kende alle de muligheder, de unge har

Vi er tilgængelige

ved at være synlige i de unges hverdag og være til at få fat på

Vi er vedholdende

og vi giver ikke op

Vi er nærværende

fokuserede, anerkendende og i øjenhøjde i mødet med den enkelte unge

Vi er fleksible

fordi vi går så langt som muligt for at hjælpe

Erhvervspraktik i grundskolen

ERHVERVSPRAKTIK I 8. – 10. KLASSE

Alle unge i folkeskolen har ret til at komme i erhvervspraktik i en uge i 8. og 9. klasse. Dette gælder også for unge med særlige behov eller handicap.

I Kolding Kommune er det besluttet, at alle 8. klasser skal i praktik, ligesom de fleste skoler har en bestemt uge, hvor man kan komme i praktik (Spørg på din skole).

FORSIKRING

Alle unge dækkes af Statens Erstatningsordning, når de er i praktik. Der ydes erstatning, hvis:

  • Den unge er kommet til skade
  • Den unge har forvoldt skal på andre personer
  • Den unge har forvoldt skade på materialer, ting eller ejendele

HVAD MÅ MAN UDFØRE, NÅR MAN ER I ERHVERVSPRAKTIK

Elever, som er under 13 år, må ikke udføre arbejde for en arbejdsgiver. Erhvervspraktik for elever under 13 år kan bestå af arbejdslignende opgaver og undervisning.

Elever, som er fyldt 13 år, må udføre lettere arbejde i erhvervspraktik. Arbejdet må ikke indebære fare for barnets sikkerhed og sundhed, og hun eller han må ikke beskæftige sig med eller være i nærheden af maskiner eller farlige stoffer og materialer – og heller ikke håndtere tunge løft.

Elever, som er fyldt 14 år, må gerne beskæftige sig med arbejde af lidt tungere og mere omfattende karakter. Men det er en forudsætning, at arbejdet ikke er farligt eller omfattet af de forbud, som bliver omtalt i bekendtgørelsen om unges arbejde.

Business Kolding har udarbejdet en portal, hvor du kan finde de virksomheder, der tager elever i erhvervspraktik. Erhvervspraktik i Kolding

 Arbejdstid

Unge under 18 år må maksimalt have en daglig arbejdstid på 8 timer og en ugentlig arbejdstid på 40 timer. Hvis den unge også har undervisning i løbet af dagen eller ugen, regnes undervisningstiden med. 

Eleverne må ikke arbejde mellem kl. 20.00 og kl. 6.00. Den daglige hvileperiode skal være på mindst 14 timer i sammenhæng. Inden for hver uge skal eleven have to fridøgn.

Læs mere i Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik.

PRAKTIKSEDLER: VÆLG DEN RIGTIGE PRAKTIKSEDDEL

PRAKTIKSEDDEL til erhvervspraktik i grundskolen – skoleaftalen. 

PRAKTIKSEDDEL – læs mere om ansøgning erhvervspraktik i forsvaret.

ANSØGNING – læs mere om erhvervspraktik på sygehuset

Praktisk information omkring erhvervspraktik

Hvad laver man i praktik?  

Forbered dig på erhvervspraktikken

Efter erhvervspraktikken

  • Det forventes, at du under praktikopholdet udviser interesse, hjælpsomhed og høflighed
  • Du skal følge arbejdspladsens regler og den aftalte arbejdstid
  • Tag tøj og fodtøj på, der passer til arbejdet
  • • Husk at møde til tiden hver dag
  • Hvis du bliver forhindret i at møde op, skal du straks give besked til både skole og praktiksted
  • Du er omfattet af ansvars- og ulykkesforsikring i praktikperioden
  • Praktikken er ulønnet Hvis der opstår problemer under praktikopholdet, skal du ringe til din vejleder eller til UU Kolding. (senest før mødetid samme dag).

Find inspiration til din praktik på karriereguiden.nu

 

 

Se billeder fra andre unges erhvervspraktik og få eksempler på hvad de har fået lov til at prøve kræfter med i det job, de har været ude og opleve.  

Til orientering så er det op til virksomhederne om de tilmelder sig portalen elevpraktik.dk.