Praktik 2022

ERHVERVSPRAKTIK I 6.- 10. KLASSE

Alle unge i folkeskolen har ret til at komme i erhvervspraktik i en uge i 8. og 9. klasse. Dette gælder også for unge med særlige behov eller handicap.

Det er også muligt for unge i 6. og 7. klasse at komme i praktik. Dette efter aftale med skolen.

I Kolding Kommune er det besluttet, at alle 8. klasser skal i praktik, ligesom de fleste skoler har en bestemt uge, hvor man kan komme i praktik (Spørg på din skole).

FORSIKRING

Alle unge dækkes af Statens Erstatningsordning, når de er i praktik i 6.-10. klasse. Der ydes erstatning, hvis:

 • Den unge er kommet til skade
 • Den unge har forvoldt skal på andre personer
 • Den unge har forvoldt skade på materialer, ting eller ejendele

Elever, som er under 13 år, må ikke udføre arbejde for en arbejdsgiver. Erhvervspraktik for elever under 13 år kan bestå af arbejdslignende opgaver og undervisning.

Elever, som er fyldt 13 år, må udføre lettere arbejde i erhvervspraktik. Arbejdet må ikke indebære fare for barnets sikkerhed og sundhed, og hun eller han må ikke beskæftige sig med eller være i nærheden af maskiner eller farlige stoffer og materialer – og heller ikke håndtere tunge løft.

Elever, som er fyldt 14 år, må gerne beskæftige sig med arbejde af lidt tungere og mere omfattende karakter. Men det er en forudsætning, at arbejdet ikke er farligt eller omfattet af de forbud, som bliver omtalt i bekendtgørelsen om unges arbejde.

Business Kolding har udarbejdet en portal, hvor du kan finde de virksomheder, der tager elever i erhvervspraktik. Erhvervspraktik i Kolding

 Arbejdstid

Unge under 18 år må maksimalt have en daglig arbejdstid på 8 timer og en ugentlig arbejdstid på 40 timer. Hvis den unge også har undervisning i løbet af dagen eller ugen, regnes undervisningstiden med. 

Eleverne må ikke arbejde mellem kl. 20.00 og kl. 6.00. Den daglige hvileperiode skal være på mindst 14 timer i sammenhæng. Inden for hver uge skal eleven have to fridøgn.

Læs mere i Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik.

Særpraktik

Særpraktikkerne kaldes særpraktikker, da det er brancher eller virksomheder, der er svære at få lov til at komme i praktik i.

Særpraktik som journalist

 • I uge 40 opretter Jyske Vestkysten et praktikhold for 16 elever. 
 • For at komme i betragtning til én af de få journalistpraktikpladser, skal man skrive en ansøgning, som sendes til din UU- vejleder på din skole- senest den 3. september kl. 12. 
 • Læs mere om Erhvervspraktik JydskeVestkysten

Øvrige muligheder: Tilmelding direkte til praktikstedet

Særpraktik ved forsvaret

 • Er du fyldt 15 år, eller går du i 9. eller 10. klasse, har du mulighed for at komme i erhvervspraktik i forsvaret.
 • Erhvervspraktik i forsvaret aftales md din UU vejleder. For at komme i betragtning til en af praktikpladserne i forsvaret, skal du udfylde en praktikseddel.
 • Kontakt venligst din UU-vejleder, som kan udlevere praktiksedlen samt informere om dead-lines.
 • Læs mere om erhvervspraktik i forsvaret

Erhvervspraktik på de naturvidenskabelige uddannelser

Drømmer du om at programmere Minecraft?
Er du vild med insekter? Eller tosset med fysikforsøg?
Så er erhvervspraktik på de naturvidenskabelige uddannelser ved
SDU Odense lige noget for dig. 

I uge 45 ( fra den 7. – 11. november 2022) tager SDU Odense erhvervspraktikanter. Erhvervspraktik SDU.docx
Det kan du opleve
En helt uge hvert år slår de naturvidenskabelige uddannelser på SDU Odense dørene op og inviterer dig indenfor i en verden af forsøg, forskning og faglighed. Erhvervspraktikken er et tilbud til dig, der går i 9. eller 10. klasse og elsker at nørde igennem.

Sådan bliver du praktikant
De har desværre kun plads til 24 praktikanter. Derfor skal du udfylde et ansøgningsskema, hvor du fortæller lidt om, hvorfor det er dig, der skal have en praktikplads på de naturvidenskabelige uddannelser på SDU.

Ansøgningsfrist: 2. oktober 2022

Praktik i folketinget

8.-10.-klasseelever kan søge at komme i erhvervspraktik i Folketingets Administration inden for enten det parlamentariske, det praktiske eller det administrative område. Her kan du være med til at få alt det, der sker i Folketinget, til at gå op i en højere enhed. 

Læs mere om erhvervspraktik i folketinget

I 2022/2023 er der mulighed for praktik i følgende uger:

 • Uge 43 (24.-28. oktober 2022)
 • Uge 46 (14.-18. november 2022)
 • Uge 3 (16.-20. januar 2023)
 • Uge 6 (6.-10. februar 2023)

Ansøgning til erhvervspraktik

OBS: På nuværende tidspunkt har UU Kolding ikke nogle aftaler i hus med erhvervspraktik på Kolding Sygehus eller ved Politiet i Kolding. 

Refusion af rejseudgiver til offentlig transport i forbindelse med erhvervspraktik efter gældende regler for 9. klasse: