Preben
Louise
Preben
Preben
Preben
Preben

Vi tror på

der findes en ungdomsuddannelse til alle

Vi er professionelle

fordi vi sætter en ære i at kende alle de muligheder, de unge har

Vi er tilgængelige

ved at være synlige i de unges hverdag og være til at få fat på

Vi er vedholdende

og vi giver ikke op

Vi er nærværende

fokuserede, anerkendende og i øjenhøjde i mødet med den enkelte unge

Vi er fleksible

fordi vi går så langt som muligt for at hjælpe

Med vejledning vil vi i UU hjælpe de unge til et kvalificeret valg af uddannelse.

Et valg truffet på et solidt grundlag, der målrettes den unges muligheder og ønsker.

Overordnede mål:

 • Med udgangspunkt i den unges kompetencer, forudsætninger og interesser bidrager vejledningen til, at den unge træffer sit valg på et reflekteret grundlag i forhold til uddannelse og fremtidig beskæftigelse.
 • Vejledningen målrettes i høj grad unge med særlige behov for vejledning om valg af uddannelse og erhverv.
 • Der er sammenhæng og progression i vejledningsindsatsen.
 • Vejledningen bidrager til, at frafald og omvalg i ungdomsuddannelserne begrænses.
 • Vejledningen bidrager til, at den unge bliver så selvhjulpen som muligt i forhold til at søge og anvende information om uddannelser og erhverv.
 • Vejledningen støtter de unge i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og videre efter det fyldte 18. år.
 • UU-center Kolding tager initiativ til og prioriterer samarbejdet med relevante samarbejdspartnere til gavn for de vejledningssøgende.
 • Vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv er uafhængig af sektor- og institutionsinteresser.
 • Mål for grundskolevejledningen:
 • Vejledningen sikrer målrettede og kvalificerede vejledningstilbud til alle elever.
 • UU-center Kolding hjælper eleven med at udforme en uddannelsesplan, som han/hun er i stand til at følge.
 • Vejledningen målrettes i høj grad elever med særlige behov for vejledning om valg af uddannelse og erhverv.
 • Mål for vejledning af 15-17 årige:
 • At alle er i gang med en ungdomsuddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet jf. lovgivningen i overensstemmelse med den unges uddannelsesplan.
 • UU–center Kolding tilbyder den nødvendige vejledning, for at den unge kan opfylde sin pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.
 • UU-center Kolding tilbyder afklarende forløb og andre aktiviteter, som kan føre til, at den unge bliver uddannelsesparat og kvalificerer sit valg.
 • UU-center Kolding hjælper den unge med at udforme en uddannelsesplan, som han/hun er i stand til at følge.

 

Mål for vejledning af 18-25 årige:

 • UU-center Kolding tilbyder vejledning til alle unge, som endnu ikke er påbegyndt eller ikke har færdiggjort en ungdomsuddannelse.
 • Vejledningsopgaver i UU Kolding

 

Grundskole-vejledning:

UU-vejlederens målgruppe på skolen er elever i 7., 8., 9. og 10. klasse og elever i specialklasser eller specialskoler.

 • Planlægning af årets vejledningsaktiviteter og opgaver sker i tæt samarbejde mellem UU-vejlederen og grundskolen
 • Vejledningsarbejdet gennemføres med progression og differentiering
 • Systematisk Uno Ung ifl. interne aftaler
 • Der fortages løbende evaluering/kvalitetssikring af UU Koldings arbejde.
 • Elever med særligt behov for vejledning forsøges spottet allerede i 7. klasse, hvor UU-vejlederen kan tilbyde vejledningssamtaler og forældresamarbejde.

 

7. klasse

 • Brev til elever og forældre hvor Kolding og grundskolevejledningen
 • Introduktion til
 • Informationssøgning
 • og -opgaver
 • Vejledning af elever med særlige
 • Samarbejde med lærere/ledelse/PPR og øvrige samarbejdspartner om den løbende evaluering af
 • Vejledningssamtaler individuelt og i grupper

 

8. klasse

 • Afdækning og vejledning af elever med særlige vejledings behov/individuelle vejledningsforløb (bistå ved § 9 stk. 3-4 og § 33 stk. 3-7)
 • Introduktion til og orientering om ungdomsuddannelserne
 • Vejledningssamtaler individuelt/gruppe – kollektiv vejledning
 • Uddannelsesparathedsvurdering
 • Forældresamarbejde (møder/samtaler/event/uddannelsesarrangement)
 • Samarbejde med lærere/ledelse/PPR og øvrige samarbejdspartner om den løbende evaluering af eleven
 • Koordinere, informere og evaluere introduktionskurser
 • Formidle erhvervspraktik, når det skønnes at have sammenhæng med den øvrige vejledning og dermed en del af uddannelsesplanlægningen – før og efterbehandling/besøg
 • DM i Skills (m.bla. erhvervsintrodag for 8. klasserne)
 • Undervisning i informationssøgning/elektroniske søgefunktioner
 • Introduktion af e-vejledning
 • Bistå skolen ved tilrettelæggelse af Uddannelse og Job

 

9. klasse

 • Afdækning og vejledning af elever med særlige vejlednings behov/individuelle vejledningsforløb (bistå ved § 9 stk. 3-4 og § 33 stk. 3-7)
 • Vejledningssamtaler individuelt/gruppe – kollektiv vejledning
 • Fokus på processen omkring uddannelsesparathedsvurdering
 • Udarbejdelse af uddannelsesplan og ansøgning via optagelse.dk
 • Forældresamarbejde (møder/samtaler/event/uddannelsesarrangementer)
 • Overleveringssamtaler/møder med ungdomsuddannelserne (jf. samarbejdsaftalen) og 10. kl. vejlederne (internt)
 • Vejledning i overgangen til 10. kl. eller ungdomsuddannelse (valgkompetence)
 • Samarbejde med lærere/ledelse/PPR og øvrige samarbejdspartner om den løbende evaluering af eleven (herunder 3-part samtaler)
 • Koordinere, informere og evaluere brobygning for ikke uddannelsesparate elever
 • Formidle erhvervspraktik, når det skønnes at have sammenhæng med den øvrige vejledning og dermed en del af uddannelsesplanlægningen – før og efterbehandling/besøg
 • Informationssøgning/elektroniske søgefunktioner
 • Menteevurdering
 • Motivering af e-vejledning
 • Bistå skolen ved tilrettelæggelse af Uddannelse og Job
 

10. klasse

 • Modtage og opdatere viden om nye elever – med fokus på en generel helhedsvurdering (faglige-, personlige- og sociale forudsætninger)
 • Afdækning og vejledning af elever med særlige vejlednings behov
 • Vejledningssamtaler individuelt/gruppe – kollektiv vejledning
 • Fokus på processen omkring uddannelsesparathedsvurdering
 • Udarbejdelse af uddannelsesplan og ansøgning via optagelse.dk
 • Forældresamarbejde (møder/samtaler/event/uddannelsesarrangementer)
 • Overleveringssamtaler/møder med ungdomsuddannelserne (jf. samarbejdsaftalen)
 • Vejledning i overgangen til ungdomsuddannelse (valgkompetence)
 • Samarbejde med lærere/ledelse/PPR og øvrige samarbejdspartner om den løbende evaluering af eleven (herunder 3-part samtaler)
 • Koordinere, informere og evaluere brobygning
 • Formidle erhvervspraktik, når det skønnes at have sammenhæng med den øvrige vejledning og dermed en del af uddannelsesplanlægningen – før og efterbehandling/besøg
 • Informationssøgning/elektroniske søgefunktioner
 • Menteevurdering
 • Motivering af e-vejledning

 

Vejledning af 15-17 årige:

 • Opsøgende ift de unge der stopper påbegyndt ungdomsudd. eller ikke går i uddannelse umiddelbart efter grundskole eller efterskole.
 • Kontakte 15-17-årige senest 5 arbejdsdage efter, at vi er blevet bekendt med, at den unge ikke følger sin uddannelsesplan.
 • Tilbyde 15-17-årige unge en ny aktivitet, jf. §§ 2-6, senest 30 kalenderdage efter, at kontakten er etableret.
 • Følger op på de unge mellem 15-17 år, som får revideret deres uddannelsesplan.
 • Tilbyder 3 ugers vejledningskursus: På vej mod uddannelse og job.
 • Reviderer uddannelsesplanen sammen med den unge
 • Inddrager forældre/værge.Tilstræber så tæt et samarbejde som overhovedet muligt med forældre/værge.
 • Forældre/værge inddrages ved revidering af uddannelsesplan telefonisk, via mail eller personligt møde, således at forældre/værge er orienteret inden underskrift af uddannelsesplan.
 • Foretager målgruppevurdering til FGU.
 • Menteevurderinger
 • Systematisk Uno Ung ifl. interne aftaler
 • Foretager løbende evaluering/kvalitetssikring af vores arbejde

 

Vejledning af 18-25 årige:

 • Opsøgende vejledning i forhold til unge som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse
 • Individuelle vejledningssamtaler
 • Vejledning via tlf., sms, brev og mail
 • Samarbejde med relevante aktører.
 • Målgruppevurderinger til FGU.
 • Systematisk anvendelse af Uno Ung
 • Menteevurderinger
 • Samtykkeerklæring i forhold til videregivelse af oplysninger
 • Evaluering og kvalitetssikring
 • Ulønnet praktik
 • Intern overleveringsforretning
 • Netværkspleje
 • Udfærdigelse og opfølgning ad uddannelsesplan, når vejledte/vejleder finder det hensigtsmæssigt at udforme en uddannelsesplan
 

Vejledning på Specialskoler:

 • Børn og unge fra Specialskolerne (se grundskolerne 7.-10. klasse)
 • Følge op på potentielle STU-elever der vender tilbage fra specialefterskole
 • Vejledningssamtaler
 • Uddannelsesplan og opfølgning
 • Indstilling til visitation ift STU
 • Elevkonferencer
 • Vedligeholdelse og udbygning af netværk
 • Samarbejde med relevante aktører ift barnet og den unge
 • Systematisk anvendelse af Uno Ung og Acadre
 • Evaluering og kvalitetssikring