Laila
Rikke
Preben
Louise
Majken

"Jeg arbejder med det jeg brænder for, nemlig at hjælpe unge på vej"

Laila Flor, Vejleder

"Jeg arbejder for at skabe den rigtige retning for vores værdifulde unge"

Rikke Tønneskov Sørensen, Vejleder

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

"En god dag på arbejdet er, når jeg har været med til at hjælpe en af vores unge videre i uddannelse"

Louise Møller, KUI Kontaktperson

"Vores fremtid ligger i vores unges hænder. Disse hænder arbejder jeg for at give den bedste forudsætning"

Majken Hansen, Vejleder og koordinator

Med vejledning vil vi i UU hjælpe de unge til et kvalificeret valg af uddannelse.

Et valg truffet på et solidt grundlag, der målrettes den unges muligheder og ønsker.

Overordnede mål:

 • Med udgangspunkt i den unges kompetencer, forudsætninger og interesser bidrager vejledningen til, at den unge træffer sit valg på et reflekteret grundlag i forhold til uddannelse og fremtidig beskæftigelse.
 • Vejledningen målrettes i høj grad unge med særlige behov for vejledning om valg af uddannelse og erhverv.
 • Der er sammenhæng og progression i vejledningsindsatsen.
 • Vejledningen bidrager til, at frafald og omvalg i ungdomsuddannelserne begrænses.
 • Vejledningen bidrager til, at den unge bliver så selvhjulpen som muligt i forhold til at søge og anvende information om uddannelser og erhverv.
 • Vejledningen støtter de unge i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og videre efter det fyldte 18. år.
 • UU-center Kolding tager initiativ til og prioriterer samarbejdet med relevante samarbejdspartnere til gavn for de vejledningssøgende.
 • Vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv er uafhængig af sektor- og institutionsinteresser.
 • Mål for grundskolevejledningen:
 • Vejledningen sikrer målrettede og kvalificerede vejledningstilbud til alle elever.
 • UU-center Kolding hjælper eleven med at udforme en uddannelsesplan, som han/hun er i stand til at følge.
 • Vejledningen målrettes i høj grad elever med særlige behov for vejledning om valg af uddannelse og erhverv.
 • Mål for vejledning af 15-17 årige:
 • At alle er i gang med en ungdomsuddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet jf. lovgivningen i overensstemmelse med den unges uddannelsesplan.
 • UU–center Kolding tilbyder den nødvendige vejledning, for at den unge kan opfylde sin pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.
 • UU-center Kolding tilbyder afklarende forløb og andre aktiviteter, som kan føre til, at den unge bliver uddannelsesparat og kvalificerer sit valg.
 • UU-center Kolding hjælper den unge med at udforme en uddannelsesplan, som han/hun er i stand til at følge.

 

Mål for vejledning af 18-25 årige:

 • UU-center Kolding tilbyder vejledning til alle unge, som endnu ikke er påbegyndt eller ikke har færdiggjort en ungdomsuddannelse.
 • Vejledningsopgaver i UU Kolding

 

Grundskole-vejledning:

UU-vejlederens målgruppe på skolen er elever i 7., 8., 9. og 10. klasse og elever i specialklasser eller specialskoler.

 • Planlægning af årets vejledningsaktiviteter og opgaver sker i tæt samarbejde mellem UU-vejlederen og grundskolen
 • Vejledningsarbejdet gennemføres med progression og differentiering
 • Systematisk Uno Ung ifl. interne aftaler
 • Der fortages løbende evaluering/kvalitetssikring af UU Koldings arbejde.
 • Elever med særligt behov for vejledning forsøges spottet allerede i 7. klasse, hvor UU-vejlederen kan tilbyde vejledningssamtaler og forældresamarbejde.

 

7. klasse

 • Brev til elever og forældre hvor Kolding og grundskolevejledningen
 • Introduktion til
 • Informationssøgning
 • og -opgaver
 • Vejledning af elever med særlige
 • Samarbejde med lærere/ledelse/PPR og øvrige samarbejdspartner om den løbende evaluering af
 • Vejledningssamtaler individuelt og i grupper

 

8. klasse

 • Afdækning og vejledning af elever med særlige vejledings behov/individuelle vejledningsforløb (bistå ved § 9 stk. 3-4 og § 33 stk. 3-7)
 • Introduktion til og orientering om ungdomsuddannelserne
 • Vejledningssamtaler individuelt/gruppe – kollektiv vejledning
 • Uddannelsesparathedsvurdering
 • Forældresamarbejde (møder/samtaler/event/uddannelsesarrangement)
 • Samarbejde med lærere/ledelse/PPR og øvrige samarbejdspartner om den løbende evaluering af eleven
 • Koordinere, informere og evaluere introduktionskurser
 • Formidle erhvervspraktik, når det skønnes at have sammenhæng med den øvrige vejledning og dermed en del af uddannelsesplanlægningen – før og efterbehandling/besøg
 • DM i Skills (m.bla. erhvervsintrodag for 8. klasserne)
 • Undervisning i informationssøgning/elektroniske søgefunktioner
 • Introduktion af e-vejledning
 • Bistå skolen ved tilrettelæggelse af Uddannelse og Job

 

9. klasse

 • Afdækning og vejledning af elever med særlige vejlednings behov/individuelle vejledningsforløb (bistå ved § 9 stk. 3-4 og § 33 stk. 3-7)
 • Vejledningssamtaler individuelt/gruppe – kollektiv vejledning
 • Fokus på processen omkring uddannelsesparathedsvurdering
 • Udarbejdelse af uddannelsesplan og ansøgning via optagelse.dk
 • Forældresamarbejde (møder/samtaler/event/uddannelsesarrangementer)
 • Overleveringssamtaler/møder med ungdomsuddannelserne (jf. samarbejdsaftalen) og 10. kl. vejlederne (internt)
 • Vejledning i overgangen til 10. kl. eller ungdomsuddannelse (valgkompetence)
 • Samarbejde med lærere/ledelse/PPR og øvrige samarbejdspartner om den løbende evaluering af eleven (herunder 3-part samtaler)
 • Koordinere, informere og evaluere brobygning for ikke uddannelsesparate elever
 • Formidle erhvervspraktik, når det skønnes at have sammenhæng med den øvrige vejledning og dermed en del af uddannelsesplanlægningen – før og efterbehandling/besøg
 • Informationssøgning/elektroniske søgefunktioner
 • Menteevurdering
 • Motivering af e-vejledning
 • Bistå skolen ved tilrettelæggelse af Uddannelse og Job
 

10. klasse

 • Modtage og opdatere viden om nye elever – med fokus på en generel helhedsvurdering (faglige-, personlige- og sociale forudsætninger)
 • Afdækning og vejledning af elever med særlige vejlednings behov
 • Vejledningssamtaler individuelt/gruppe – kollektiv vejledning
 • Fokus på processen omkring uddannelsesparathedsvurdering
 • Udarbejdelse af uddannelsesplan og ansøgning via optagelse.dk
 • Forældresamarbejde (møder/samtaler/event/uddannelsesarrangementer)
 • Overleveringssamtaler/møder med ungdomsuddannelserne (jf. samarbejdsaftalen)
 • Vejledning i overgangen til ungdomsuddannelse (valgkompetence)
 • Samarbejde med lærere/ledelse/PPR og øvrige samarbejdspartner om den løbende evaluering af eleven (herunder 3-part samtaler)
 • Koordinere, informere og evaluere brobygning
 • Formidle erhvervspraktik, når det skønnes at have sammenhæng med den øvrige vejledning og dermed en del af uddannelsesplanlægningen – før og efterbehandling/besøg
 • Informationssøgning/elektroniske søgefunktioner
 • Menteevurdering
 • Motivering af e-vejledning

 

Vejledning af 15-17 årige:

 • Opsøgende ift de unge der stopper påbegyndt ungdomsudd. eller ikke går i uddannelse umiddelbart efter grundskole eller efterskole.
 • Kontakte 15-17-årige senest 5 arbejdsdage efter, at vi er blevet bekendt med, at den unge ikke følger sin uddannelsesplan.
 • Tilbyde 15-17-årige unge en ny aktivitet, jf. §§ 2-6, senest 30 kalenderdage efter, at kontakten er etableret.
 • Følger op på de unge mellem 15-17 år, som får revideret deres uddannelsesplan.
 • Tilbyder 3 ugers vejledningskursus: På vej mod uddannelse og job.
 • Reviderer uddannelsesplanen sammen med den unge
 • Inddrager forældre/værge.Tilstræber så tæt et samarbejde som overhovedet muligt med forældre/værge.
 • Forældre/værge inddrages ved revidering af uddannelsesplan telefonisk, via mail eller personligt møde, således at forældre/værge er orienteret inden underskrift af uddannelsesplan.
 • Foretager vurdering ift AVU og produktionsskole
 • Menteevurderinger
 • Systematisk Uno Ung ifl. interne aftaler
 • Foretager løbende evaluering/kvalitetssikring af vores arbejde

 

Vejledning af 18-25 årige:

 • Opsøgende vejledning i forhold til unge som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse
 • Individuelle vejledningssamtaler
 • Vejledning via tlf., sms, brev og mail
 • Samarbejde med relevante aktører.
 • Målgruppevurderinger til produktionsskoler
 • Systematisk anvendelse af Uno Ung
 • Menteevurderinger
 • Samtykkeerklæring i forhold til videregivelse af oplysninger
 • Evaluering og kvalitetssikring
 • Ulønnet praktik
 • Intern overleveringsforretning
 • Netværkspleje
 • Udfærdigelse og opfølgning ad uddannelsesplan, når vejledte/vejleder finder det hensigtsmæssigt at udforme en uddannelsesplan
 

Vejledning på Specialskoler:

 • Børn og unge fra Specialskolerne (se grundskolerne 7.-10. klasse)
 • Følge op på potentielle STU-elever der vender tilbage fra specialefterskole
 • Vejledningssamtaler
 • Uddannelsesplan og opfølgning
 • Indstilling til visitation ift STU
 • Elevkonferencer
 • Vedligeholdelse og udbygning af netværk
 • Samarbejde med relevante aktører ift barnet og den unge
 • Systematisk anvendelse af Uno Ung og Acadre
 • Evaluering og kvalitetssikring