Preben
Louise
Preben
Preben
Preben
Preben

Vi tror på

der findes en ungdomsuddannelse til alle

Vi er professionelle

fordi vi sætter en ære i at kende alle de muligheder, de unge har

Vi er tilgængelige

ved at være synlige i de unges hverdag og være til at få fat på

Vi er vedholdende

og vi giver ikke op

Vi er nærværende

fokuserede, anerkendende og i øjenhøjde i mødet med den enkelte unge

Vi er fleksible

fordi vi går så langt som muligt for at hjælpe

CENTER FOR VEJLEDNING OG TALENTUDVIKLING 

 

“Center for Vejledning og Talentudvikling” en del af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen på ”Ungeområdet” 

Byrådet valgte i januar 2022, at Kolding Kommune skulle organiseres efter borgernes livsfaser og i den forbindelse blev beskæftigelsesindsatsen, socialindsatsen og ungdommens uddannelsesvejledning for unge borgere til et ungeområde. Siden april 2022 er der arbejdet på, at skabe rammerne for et nyt samlet ungeområde, hvor alle centre skal arbejde sammen på tværs.

på Ungeområdet er vi optaget af, at alle unge skal opleve at være en del af et udviklende fællesskab, for trivsel er en forudsætning for læring. 

 • Derfor har vi fokus på at binde vores indsatser sammen og arbejde helhedsorienteret i forhold til de unge. 
 • Vi har fokus på at realisere ambitiøse visioner, nå vores mål og kvalitet er nøgleordet. 
 • Gennem dialog og samarbejde arbejder vi fokuseret og struktureret med udvikling og innovation af kerneopgaven med udgangspunkt i både forskningsformeret og dataformeret viden. 
 • Vi arbejder ud fra Borgerens Centrum, selvværd og sammenhæng og vores fælles Børne- Ungesyn.  

I Kolding Kommune tror vi på, at alle børn og unge gør det bedste, de kan. Det er vores fælles børne- og ungesyn 

Selvværd og Sammenhæng er Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens oversættelse af Borgerens Centrum, hvor vores fag-fagligheder spiller sammen med kommunens fælles 1-2-3-tilgang:

 1.  Vi stiller spørgsmål før vi giver svar.
 2.  Vi skaber meningsfulde løsninger sammen med borgerne.
 3.  Vi gør det muligt. Vi gør den gode løsning mulig på tværs af fagligheder.
 

Ungeområdet

Ungeområdet består af fire fagcentre: 

 • Center for Vejledning og Talentudvikling. 
 • Job og Uddannelse, 
 • Socialfagligt Center, 
 • Center for specialundervisning og rådgivning til unge og voksne (CSV) og 
 Præsentation af det nye “Center for Vejledning og Talentudvikling” 
 

Christina Brill blev den 1. december ansat som den nye Centerleder for Vejledning og Talentudvikling. Christina Brill kommer fra en lederstilling i UU Åbenrå. 

I den kommende tid vil Christina Brill stå i spidsen for at samle det nye center, sammen med afdelingsleder Britta Barsøe, som kommer fra en afdelingslederstilling i ” job og Uddannelse” og Ole Skovgaard, som har været konstitueret leder for UU samt faglig koordinator for grundskolevejledningen.

Teamet med talentudviklere, som tidligere var forankret i ” job og Uddannelse” er nu sammen med UU vejledere og koordinatorer fra UU-Kolding en ny samlet enhed i den Kommunale Ungeindsats. Vi er tilsammen “Center for Vejledning og Talentudvikling”. 

Center for Vejledning og Talentudvikling er dannet for at skabe bedre sammenhæng omkring indsatserne til unge, der kæmper med forskellige udfordringer. Vi vejleder til Ungdoms-Uddannelser

Målet er at hjælpe de unge til at få et selvstændigt liv gennem uddannelse og/eller job. 

 • Visitation til FGU og indstillinger til STU-forløb
 •  Uddannelsesvejledning (myndighed) for unge efter grundskolen op til 17 år
 •  Uddannelsesvejledning som tilbud for 18-25 årige
 •  Fritidsjob og erhvervspraktikker
 • Dette arbejde sker i et godt samarbejde med bl.a. skolerne, Familie området, uddannelsesinstitutionerne og lokale virksomheder og de øvrige centre på Ungeområdet.

Øget fokus

Der er også en række udviklingspotentialer med politisk fokus.

 • Et endnu tættere samarbejde og mere koordinering med Skoleområdet
 • Tættere koordinering gennem KUI-samarbejdet på Ungeområdet
 • Tættere samarbejde med særligt erhvervsuddannelserne
 • Udvikle samarbejdet med bl.a. FGU, STU og alternative uddannelsesveje for de unge