"Vi tror på at der findes en uddannelse til alle"

Slider

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser ændres

Elever, der ikke opfylder adgangskravene kan gå til en optagelsesprøve

Gymnasiale uddannelser: 

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser ændres, så opgaver i fysik/kemi tages ud af optagelsesprøven, mens opgaverne i fagene dansk, engelsk og matematik fastholdes. Udgangspunktet for at bestå prøven justeres også, så bestå-kravet bliver 60 point til de treårige uddannelser og 45 point til hf. Samtidig nedsættes prøvens varighed fra fire til tre timer.

Optagelsesprøverne forventes i år afholdt hhv. 28. april, 18. juni, 28. juni og 3. august.

Prøverne afholdes der, hvor man har søgt ind MG – KG – IBC eller HANSENBERG.

Erhvervsuddannelser

HANSENBERG holder optagelsesprøver følgende dage:

11/6.2021(samtale efter prøve den 17/6)

30/6. 2021(samtale efter prøve 2/7)

27/7. 2021(samtale efter prøve 29/7)

IBC ( Eud/Eux)

Dato ikke endeligt fastlagt

Ungdomsuddannelserne indkalder – hold øje med e-boks.

Læs mere i Start på fremtiden om adgangskravene til samtlige ungdomsuddannelser m.m. 24.03. 21