Nyt om UPV for skoleåret 2022-23

 

Formuleringen ’ikke-uddannelsesparat’ blev før sommerferien af regeringen ændret til: “Parat til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser”.

Det betyder, at eleverne stadig skal have en parathedsvurdering, men at de skal have en vurdering til, hvilke uddannelser de er parate til. (og ikke hvad de ikke er parate til)

Der ændres ikke i deadlines 1. december og sommeren 2023.

Det betyder også, at opbygningen i optagelse.dk ændres. Den nye opbygning præsenteres medio  september.

Til skoleåret 2023/24 vil der ske yderligere ændringer, da der er en proces i gang, hvor der kigges grundlæggende på hele ordningen uddannnelsesparathedsvurdering.