NYT FRA UVM: Sådan foregår fordelingen af pladser

Sådan foregår fordelingen af pladser

Fordelingen af pladser tager udgangspunkt i ansøgers uddannelsesønsker, der forsøges opfyldt i den rækkefølge, ansøger har prioriteret.

Ansøgere til gymnasiale uddannelser, der søger inden ansøgningsfristen, får reserveret en foreløbig plads på et gymnasium.

I 2023 forventes ansøgningsperioden at blive forkortet således, at der åbnes for ansøgninger den 15. februar, og ansøgningsfristen bliver den 13. marts. Der er ikke garanti for at få plads på et bestemt gymnasium.

Fordelingen af pladser tager udgangspunkt i ansøgers uddannelsesønsker, der forsøges opfyldt i den rækkefølge, ansøger har prioriteret. Ansøger får reserveret en foreløbig plads på sin 1. prioritet, hvis:

  • Gymnasiet har flere pladser end ansøgere, eller
  • Ansøger er blandt ansøgerne med kortest transporttid, hvis gymnasiet har flere ansøgere end pladser

Hvis ansøger ikke får plads på sin 1. prioritet, undersøges det, om ansøger kan få plads på sin 2. prioritet osv., indtil ansøger får reserveret en foreløbig plads.

Hvis ansøger ikke får en plads på et af sine prioriterede gymnasier, undersøges det, om ansøger kan få en plads et andet sted på den uddannelse, ansøger har som 1. prioritet. Dette vil være inden for maksimalt 45 minutters transporttid fra ansøgers bopæl. Grænsen på maksimal transporttid på 45 minutter gælder kun i de tilfælde, hvor ansøgeren ikke selv har prioriteret gymnasiet. Ansøger kan godt selv søge optagelse og få reserveret plads på et gymnasium, hvor transporttiden overstiger 45 minutter.

Ansøgere, der ikke får opfyldt deres prioriterede uddannelsesønsker, kan ikke:

  • Fordeles til en uddannelse, som han/hun ikke har ønsket som sin 1. prioritet
  • Fordeles til et gymnasium, hvor transporttiden overstiger 45 minutter fra bopæl til gymnasium

Dog gælder det for en ansøger, der har mere end 45 minutters transporttid til alle udbud af en bestemt uddannelse, at ansøgeren vil blive fordelt til det gymnasium, hvor ansøgeren har kortest transporttid, selvom det betyder, at ansøgeren får mere end 45 minutters transporttid.

Sidst opdateret: 6. januar 2023