NYT FRA UVM: Informationsfilm om elevfordeling på de gymnasiale uddannelser

BUVM har udarbejdet tre informationsfilm om elevfordeling på de gymnasiale uddannelser, som kan findes her:

Vil du vide mere om den nye måde at fordele elever på?

Forstå de nye regler på 3 minutter.

https://www.ug.dk/gymnasiekortet/ kan ansøgere slå de enkelte gymnasier op og se hvilken zone det ligger i.

I Kolding gælder elevfordeling i afstandszoner: Altså transporttid. Det er ikke afstanden i km, men den konkrete transporttid. 

Om kort tid forventer vi at udsende en informationspakke med gennemgang af regler, grafikker og slides, som kan anvendes i vejledningen af ansøgere (og forældre) til skoleåret 2023/24.