"Vi tror på at der findes en uddannelse til alle"

Slider

Midlertidige regler om UPV foråret 2021

Undervisningsministeriet udsendte den 29. marts midlertidige regler om uddannelsesparathedsvurdering,

Dette brev informerer om de midlertidige foranstaltninger, der har betydning for elevernes uddannelsesparathedsvurdering (UPV) sommeren 2021.

For elever i 8. klasse
Elever i 8. klasse skal ikke have foretaget en UPV ved skoleårets afslutning.
Hverken skoler eller kommuner skal i den forbindelse indberette personlige, sociale eller faglige forudsætninger på disse elever til optagelse. dk.

Eleverne skal derimod ved påbegyndelsen af 9. klasse i skoleåret 2021/2022, og senest den 30. september 2021, have en vurdering af, om de har behov for den særlige målrettede skole- og vejledningsindsats, som de ville have krav på, hvis de var blevet vurderet ikke-uddannelsesparate ved sommerens UPV. Vurderingen foretages i et samarbejde mellem skole og kommunen (UU).
Der skal i den forbindelse ikke indberettes noget til optagelse.dk, og kommunalbestyrelsen (KUI) orienteres derfor heller ikke via dét system.

For elever i 9. og 10. klasse
Elever i 9. og 10. klasse skal stadig have foretaget deres afsluttende UPV.
De almindelige regler for indholdet af UPV’en gælder, og følger beskrivelsen i Bekendtgørelse om Uddannelsesparathedsvurdering og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse kapitel 2.

Skolen skal senest den 7. juni 2021 ajourføre ændringerne i elevernes personlige, sociale og/eller praksisfaglige forudsætninger til Optagelse.dk.

Senest den 10. juni 2021 skal de faglige forudsætninger være opdateret i optagelse.dk baseret på afsluttende standpunktskarakterer.
Hvis en elev ikke har de fornødne sociale eller personlige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat, skal KUI foretage en helhedsvurdering af eleven og indberette denne senest den 14. juni 2021 i optagelse.dk.

Spørgsmål om uddannelsesparathedsvurderingen kan stilles til vejledning@stukuvm.dk.

Brevet fra UVM 29. marts 2021

 

Vi ønsker held og lykke med det nye job