Information om optag på gymnasiale uddannelser i 2022 og 2023

Information om optag på gymnasiale uddannelser i 2022

I forlængelse af indgåelsen af Aftale om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser i juni 2021 har Børne- og Undervisningsministeriet modtaget en række spørgsmål til reglerne for elevfordeling de kommende år.

Dette informationsbrev gennemgår reglerne, der gælder for elevfordeling på de gymnasiale uddannelser i 2022 og fra 2023.

Elevfordeling i 2022 De nuværende regler for elevfordeling i gymnasiet (stx og hf) gælder for optaget i 2022:

Hvis ansøger opfylder adgangskravene og søger rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan man være sikker på at blive optaget på et gymnasium på den uddannelse man har søgt. Men man kan ikke være sikker på at komme ind på et bestemt gymnasium.

Hvis man søger et gymnasium, hvor der er flere ansøgere, end der er pladser til, afgør fordelingsudvalget i regionen, om ansøger kan få plads på:

 Sin 1. prioritet

 Sin 2.-5. prioritet

 En skole, som ansøger ikke selv har søgt

Reglerne betyder, at afstanden fra ansøgers bopæl og til det/de søgte gymnasier indgår i fordelingen af pladserne. Der er større sandsynlighed for at få plads på et ønsket gymnasium, hvis ansøger har søgt et gymnasium tæt på sin bopæl. Men der kan være lokale forskelle. Er man i tvivl, om hvordan pladserne fordeles, kan man orientere sig på regionernes hjemmesider:

Ansøgere skal være opmærksomme på:

 at der er større sandsynlighed for at få plads på et ønsket gymnasium, hvis ansøger har søgt et gymnasium tæt på sin bopæl.

 At ansøger vil få en plads i 2022, hvis ansøger opfylder adgangskravene til en gymnasial uddannelse. Det kan dog ikke garanteres, at ansøger får plads på et bestemt gymnasium.

Nye regler for elevfordeling i 2023

Aftale om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser af 10. juni 2021 indebærer, at der kommer nye regler om elevfordeling på de gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx og htx) fra 2023.

I foråret 2022 fremsættes lovforslaget, der udmønter aftalen. Når lovforslaget er vedtaget, udsendes nærmere information om reglerne for elevfordeling, der gælder fra 2023.

Ministeriet er bekendt med, at der allerede er stor opmærksomhed omkring den konkrete udmøntning af aftalen, selvom lovforslaget endnu ikke er fremsat og først gælder for ansøgningsrunden til skoleåret 2023/24.

Der kan i vejledningen af elever og forældre lægges vægt på nedenstående hovedelementer i aftalen:

 Alle gymnasiale uddannelser omfattes af de nye regler om elevfordeling (stx, hf, hhx og htx) – dog ikke på private gymnasier

 Der er fortsat fokus på det frie uddannelsesvalg

o Ansøger kan frit søge den uddannelse og uddannelsesinstitution, som man ønsker

o Ansøger kommer ikke på en uddannelsesretning, som man ikke har ønsket

o Ansøgers højeste prioritet vil altid blive forsøgt opfyldt

Landet inddeles i zoner (fordelings- og afstandszoner), hvor der vil gælde forskellige regler om tildeling af plads, hvis der er tale om institutioner, der har flere ansøgere end pladser: o I fordelingszoner fordeles pladserne på baggrund af forældreindkomst. Pladserne på institutioner i fordelingszoner opdeles i tre indkomstkategorier, og der trækkes lod om pladserne blandt ansøgerne i hver indkomstkategori.

I afstandszoner fordeles pladserne på baggrund af transporttiden. Ansøgere med den korteste transporttid får først reserveret en plads.

 Zonerne fastsættes politisk endeligt i foråret 2022, men det forventes, at: o Områderne omkring Århus, Odense og Hovedstaden bliver fordelingszoner o

Resten af landet bliver afstandszoner – Kolding er en ” afstandszone”. 

Læs mere her: uvm.dk/elevfordeling

NYT: Prøv gymnasiekortet på ug.dk

Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til Børne- og Undervisningsministeriet på mail til kot_gym@uvm.dk.

Med venlig hilsen

Aino Olsen Programleder