Elevfordeling på gymnasierne: Transporttid i stedet for lodtrækning

Partierne bag aftalen om elevfordeling på gymnasierne justerer nu aftalen, så lodtrækning erstattes af transporttid i fordelingen af pladserne på gymnasierne, så man får større chance for en plads på det lokale gymnasium.

”Vi har en god balanceret aftale, som både tager fat i problemerne med opdelte gymnasier i byerne og med de udfordringer, der er for landgymnasier, der er truet på eksistensen af små ungdomsårgange. Nu har vi gjort aftalen endnu bedre ved at indføre en maksimal transporttid, så de unge skal bruge mindre tid i bussen end i dag”, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i en pressemeddelelse.

uvm.dk: “Justering af aftalen om elevfordeling på gymnasierne

Overblik over tillægsaftalens elementer

  • Lodtrækningselementet fjernes. I den oprindelige aftale var der lagt op til, at lodtrækning skulle bruges som fordelingskriterium i fordelingszonerne. Med justeringen af aftalen erstattes lodtrækning som fordelingskriterium af transporttid. Dermed får man større chance for at få en plads på det lokale gymnasium.
  • Den maksimale transporttid sænkes til 45 minutter hver vej i hele landet. I dag er den maksimale transporttid 60 minutter hver vej, hvilket også var en del af den oprindelige aftale. Hvis eleven selv ønsker et gymnasium længere væk, kan vedkommende fortsat få længere transporttid end 45 minutter. Det skønnes, at stx-elevernes transporttid i og omkring København, i Aarhus og i Odense falder. I den oprindelige aftale ville 7 procent af stx-eleverne i fordelingszoner få mellem 40 og 60 minutters transporttid. Det tal vil med den nye aftale falde til 3,5 procent.
  • Regionerne skal ved fordeling af ufordelte ansøgere først og fremmest lægge vægt på ansøgerens transporttid.

23. maj 2022