"Vi tror på at der findes en uddannelse til alle"

Slider

1. marts er der ansøgningsfrist til ungdomsuddannelserne

Få hjælp til dit valg her på hjemmesiden eller på UddannelsesGuiden ug.dk

Læs informationshæftet START PÅ FREMTIDEN, som præsenterer samtlige ungdomsuddannelser med deres særlige profiler, optagelse- og adgangskriterier, studievalgsportfolio samt uddannelsesparathed.

Gode råd – tips og tricks (og genveje) til din ansøgning på www.optagelse.dk 

Kom godt i gang med din ansøgning på optagelse.dk.  Se evt. nogle små film, der guider dig igennem.

Sådan vælger du:

Nyttig viden til din studievalgsportfolio: Direkte adgang til din personlige studievalgsportfolio

Skriv under

Ansøgningen skal være underskrevet senest den 1. marts. Det er forældrene, der har ansvar for at ansøgningen er underskrevet inden fristen.

Når I har tjekket alle fanebladene igennem, tilføjet uddannelsesønsker og vedhæftet studievalgsportfolioen, er ansøgningen færdig og klar til underskrift.

  • Som ung, kan I selv godkende ansøgningen ved at klikke på knappen Godkend ansøgning
  • Det er ikke et krav at den unge godkender ansøgningen

Mindst én forælder skal underskrive ansøgningen

  • Klik på knappen Underskriv ud for dit eget navn og underskriv med dit NemID
  • Vil begge forældre underskrive, skal det gøres samme dag. Begge forældre kan underskrive, selvom der kun står den ene forælders navn.
  • Klik på på knappen Underskriv i feltet uden navn og underskriv med dit NemID