Rikke
Preben
Louise
Majken

"Jeg arbejder for at skabe den rigtige retning for vores værdifulde unge"

Rikke Tønneskov Sørensen, Vejleder

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

"En god dag på arbejdet er, når jeg har været med til at hjælpe en af vores unge videre i uddannelse"

Louise Møller, KUI Kontaktperson

"Vores fremtid ligger i vores unges hænder. Disse hænder arbejder jeg for at give den bedste forudsætning"

Majken Hansen, Vejleder og koordinator

2 UU-vejledere

Arbejdssted: UU, Tvedvej 7, Kolding

Arbejdstid: 37 timer

Ansøgningsfrist: 26-01-2023

Ansættelsestidspunkt: 1.3.23 eller hurtigst muligt

Hvad kan vi tilbyde:
En afvekslende hverdag, engagerede kolleger, unge mennesker, der venter på din hjælp til at kunne lykkes. Du bliver aktivt involveret i arbejdet med at strukturere arbejdet omkring specialskoleelever – ungevejledning, og skal være villig til at påtage dig arbejde, der kan spænde over grundskolevejledning og ungevejledning.

Funktioner:

UU’s kerneopgave er at vejlede af unge mellem 14 og 25 år om Uddannelse og Job. Vi er i gang med en omorganisering for at sikre de gode overgange for de unge. Derfor kan stillingerne omfatte vejledning i grundskolen, specialskoler eller vejledning af unge op til 25 år. 

Dine vejledningsopgaver skal løses i et samarbejde med ungdomsuddannelserne, grundskolerne og FGU, og andre kommunale aktører i den kommunale ungeindsats (KUI), og det vil derfor være alt afgørende at du er en holdspiller, der ser muligheder.

Kvalifikationer:

Du har optimalt set en diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning, er i gang med det, eller har anden dokumenteret form for erfaring i det  at vejlede unge. Har du ikke hele diplomuddannelsen eller tilsvarende, forpligter du dig til at tage den.

Ud over det vejledningsfaglige forventer vi at du er fleksibel, udviklingsorienteret og så er det afgørende, at du brænder for at ville gøre en forskel for de unge sammen med dine kolleger i UU og kolleger fra hele Ungeområdet, hvor vi som omdrejningspunkt har borgerens centrum. Så det at samarbejde er en naturlig del af arbejdet. 

Du er vedholdende, du besidder humor og er kreativ med at finde løsninger sammen med og for den unge.

Hvem er vi?
Vi er et UU-center med 19 ansatte, hvor en del af vores arbejde er at vejlede elever i grundskolen + 10.kl. og unge op til 25 år, som ønsker at skifte retning eller som har udfordringer med at få en fast tilknytning til uddannelse eller job. Vi er en del af et Ungeområde, som udover UU består af: Center for Job og Uddannelse, Socialfagligt center ( som tilsammen udgør UNGECENTERET i Kolding ) og CSV.

Løn: Efter forhandling med forhandlingsberettiget organisation.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
Bjarne Juhl Olesen, leder af UU, tlf. 23625102, mail bjol@kolding.dk 

Ansøgning sendes elektronisk via knappen “Ansøg”.

Ansøgningsfrist: 26.1.23

Ansættelsessamtaler: Slut uge 4 og start uge 5.

Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest/børneattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.

Find stillingsopslaget på kolding.dk

UU Koldings grundfortælling

Vi tror på, at der findes en ungdomsuddannelse til alle.

Sammen med de unge arbejder vi for at finde den uddannelse, der giver mening og værdi både for den enkelte og for fællesskabet.

Vi er professionelletilgængelige, nærværende, fleksible og vedholdende.

Vi er vedholdende, og vi giver ikke op.

Vi tror på, at vores vejledning gør en forskel for den enkelte, og vi ved, at det nogle gange kræver opfølgning og en ekstra indsats.

Sådan skaber vi værdi – både for den enkelte unge og for fællesskabet.