Laila
Rikke
Preben
Louise
Majken

"Jeg arbejder med det jeg brænder for, nemlig at hjælpe unge på vej"

Laila Flor, Vejleder

"Jeg arbejder for at skabe den rigtige retning for vores værdifulde unge"

Rikke Tønneskov Sørensen, Vejleder

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

"En god dag på arbejdet er, når jeg har været med til at hjælpe en af vores unge videre i uddannelse"

Louise Møller, KUI Kontaktperson

"Vores fremtid ligger i vores unges hænder. Disse hænder arbejder jeg for at give den bedste forudsætning"

Majken Hansen, Vejleder og koordinator

Den kommunale ungeindsats

Den sammenhængende kommunale ungeindsats skal sikre, at alle unge under 25 år får den nødvendige støtte til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Med udgangspunkt i den unge

  • Den kommunale ungeindsats skal tage udgangspunkt i den unges aktuelle situation, uddannelses- og erhvervsønsker samt mulighederne for realiseringen.
  • Kommunerne skal tilrettelægge en indsats, hvor den unge og den unges forældre møder kommunen som én samlet instans. Det kræver en koordinering på tværs af den enkelte kommunes uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsats.
  • Den kommunale ungeindsats skal derfor foretage en samlet afvejning af mulige tilbud og indsatser, som kan bringe den unge tættere på job og uddannelse.
  • Læs mere

Ung og brug for hjælp?

Uanset hvad du oplever i dit liv, så kan du få hjælp.

 

Som ung rummer livet nogle gange udfordringer. Nogle unge føler sig ensomme, kæmper med angst eller misbrug, andre unge har problemer i familien, og mange synes det kan være svært at vælge den rigtige uddannelse. Nogle unge har også bare brug for hjælp til at finde et arbejde eller komme i gang med en ny uddannelse.

Brug for hjælp til uddannelse, job eller din økonomi?

Ungecenter Kolding hjælper unge fra 14-30 år med at finde vej til den uddannelse og job. Når du er i kontakt med Ungecenter Kolding kan du bl.a. få uddannelsesvejledning, hjælp til at søge den uddannelse, der er den rigtige til dig, eller hjælp til at finde et fritidsjob eller et arbejde. Du kan også få vejledning ift. bolig, din økonomi og mange flere ting.


Du kan kontakte Ungecenter Kolding på 79 79 29 00 eller møde op på Ungecentret, der ligger ved IBC på Tvedvej 7, 6000 Kolding. 

Brug for hjælp til problemer med fx misbrug, angst eller familien?

Ungekontakten hjælper unge fra 13-23 år, der kæmper for at komme ud af kriminalitet, misbrug, angst mv. Ungekontakten kan også hjælpe med ensomhed, konflikter i familien eller fravær i skolen. Hvis det er relevant for dig, kan du kontakte Ungekontakten på 79 79 28 51. Ellers du kan kontakte den åbne anonyme rådgivning kl. 9-14, hvor du anonymt kan få hjælp og vejledning. Du kan læse mere her: Ungekontakten

Hvis der er problemer i familien kan du kontakte Familierådgivningens Afsnit for unge på 79 79 28 80.