"Vi tror på at der findes en uddannelse til alle"

Slider

Den sammenhængende kommunale ungeindsats

Den sammenhængende kommunale ungeindsats skal sikre, at alle unge under 25 år får den nødvendige støtte til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Med udgangspunkt i den unge

  • Den kommunale ungeindsats skal tage udgangspunkt i den unges aktuelle situation, uddannelses- og erhvervsønsker samt mulighederne for realiseringen.
  • Kommunerne skal tilrettelægge en indsats, hvor den unge og den unges forældre møder kommunen som én samlet instans. Det kræver en koordinering på tværs af den enkelte kommunes uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsats.
  • Den kommunale ungeindsats skal derfor foretage en samlet afvejning af mulige tilbud og indsatser, som kan bringe den unge tættere på job og uddannelse.
  • Læs mere

Ungecenter kolding

August 2019 rykkede Ungerådgiverne fra Dieselvej, Økonomkisk rådgivning for unge unge 30 år samt Ungdommens Uddannelsesvejledning  sammen i de nyetablerede rammer på Tvedvej 7 i Kolding. 

Kontakt: 79 79 29 00
UU: 79 79 18 17