Erhvervspraktik som vej til uddannelse eller job

Tag en skoleelev i erhvervspraktik – der er også noget i det for jer!

Alle unge både i 8. og 9. klasse har ret til at komme i erhvervspraktik i mindst en uge. 

Erhvervspraktik er et udstillingsvindue for jeres virksomhed og branche, og det er en god eksponering i forhold til rekruttering, fordi de unge gennem erhvervspraktik får lov til at blive klogere på deres kommende arbejdsliv. 

Det skaber også værdi for lokalsamfundet, at I som virksomhed stiller jer til rådighed for lokale skoler og dermed bidrager til, at de unge kan se en fremtid i lokalsamfundet.

Samtidig får I som virksomhed også mulighed for at få et ungt blik på jeres virksomhed. 

Se de gode råd i folderen

GØR UNGE KLOGERE

fra Undervisningsministerier: 

Virksomhedspjece Gør-unge-klogere   

Erhvervspraktikkoordinator i UU Kolding Malene Andersen Tlf: 21 79 26 02 eller jzxxa@kolding.dk

FRITIDSJOB SOM VEJ TIL UDDANNELSE ELLER JOB

Fritidsjob for unge mellem 13 og 18 år.

Fritidsjob har positive effekter for unge både på kort og lang sigt.

 • Ud over lønnen oplever de unge at fritidsjob giver dem kompetencer, erfaringer og selvtillid, der styrker dem i fremtidig uddannelse og job.
 • Særligt udsatte unge står med et fritidsjob bedre rustet til at bryde en negativ social arv, undgå kriminalitet og komme godt i gang med uddannelse eller på arbejdsmarkedet.
 • Der er mange gode grunde til at ansætte en fritidsjobber i netop jeres virksomhed. I har mulighed for at præge den unge og styrke de sociale relationer. 
 • Mange unge er yderst taknemmelige for at få tilbudt et fritidsjob, og det viser sig i deres gå-på-mod og engagement i virksomheden.

 

Fritidsjobkoordinator i UU Kolding  Jannie Veiler Tlf: 2056 1683 eller jave@kolding.dk

Hvilke funktioner må de unge varetage i fritidsjobbet?

Unge under 15 år, som går i skole, må højst arbejde 2 timer dagligt på skoledage og 7 timer dagligt i weekenden.

Unge mellem 15 og 17 år, som ikke har afsluttet 9. klasse, må højst arbejde 2 timer på skoledage og 8 timer dagligt i weekenden.

De må fx arbejde med lettere funktioner inden for:

 • Landbrug og gartneri samt rideskoler.
 • Modtagelse, sortering, optælling, prismærkning samt pakning af varer og emballage i butikker, supermarkeder og varehuse.
 • Ekspedition i mindre forretninger, f.eks. kiosker, bagerbutikker og grøntforretninger.
 • Rengøring, oprydning og borddækning samt håndtering af rent vasketøj.
 • Manuelt arbejde, f.eks. ilægning i poser, kuverter og æsker samt manuel montering.
 • Kontor- og tastearbejde, herunder internt piccoloarbejde samt bogopsætning på biblioteker.
 • Modtagelse og sortering af tomme flasker.

Unge som er 15-17 år og har afsluttet 9. klasse må arbejde samme antal timer som voksne i faget. Dog højst 8 timer pr. dag og 40 timer pr. uge.

De må udføre yderligere funktioner, fx 

 • Sidde ved kassen i supermarkeder.
 •  Arbejde med maskiner, som ikke er farlige, fx flaskeautomater og opvaskemaskiner.