SÅDAN VALGTE ELEVERNE MARTS 2022

Den 1. marts havde samtlige elever i 9. og 10. klasse deadline for ansøgning om optagelse på en ungdomsuddannelse eller i 10. klasse. 

Langt de fleste elever har to til tre uddannelsesønsker. Det statistiske materiale er udarbejdet på baggrund af elevernes første prioritet.  

  • Andelen af unge i Kolding, der har søgt ind på en erhvervsuddannelse, er steget fra 19,3 procent i 2021 til 22,2 procent i år.
  • Der er også sket en stigning i unge, der søger ind på en EUX-uddannelse og SOSU-uddannelse.
  • Cirka 47 procent af de elever, der til sommer forlader 9. klasse i Kolding, fortsætter i 10. klasse.
  • 33 procent af 9. klasse-eleverne tager på efterskole, mens 14 procent fortsætter i et af de kommunale 10. klasse-tilbud.

1. juni foretager skolerne den endelige UPV og eleverne får standpunktskarakterer, og senest 1. juli afslutter eleverne deres 9. eller 10. klasses afgangseksamen. Først herefter er eleverne endeligt optaget på den valgte ungdomsuddannelse. 

For interesserede findes her statistisk materiale over den Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelserne.  For yderligere information står UU-leder Bjarne Juhl Olesen gerne til rådighed for evt. kommentarer og uddybning i forhold til årets tal. Kontakt: 23 62 51 02, mail: BJOL@kolding.dk

Siden er opdateret den 31. marts 2022