Sådan valgte eleverne marts 2021

Den 1. marts havde samtlige elever i 9. og 10. klasse deadline for ansøgning om optagelse på en ungdomsuddannelse eller i 10. klasse. 

Langt de fleste elever har to til tre uddannelsesønsker. Det statistiske materiale er udarbejdet på baggrund af elevernes første prioritet.  

Der sker ofte ændringer i løbet af den sidste del af udskolingsperioden fra 1. marts til 1. juli.

1. juni foretager skolerne den endelige parathedsvurdering, eleverne får standpunktskarakterer, og senest 1. juli afslutter eleverne deres 9. eller 10. klasses afgangseksamen. Først herefter er eleverne endeligt optaget på den valgte ungdomsuddannelse. 

For interesserede findes her statistisk materiale over den Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelserne.  For yderligere information står UU-leder Bjarne Juhl Olesen gerne til rådighed for evt. kommentarer og uddybning i forhold til årets tal. Kontakt: 23 62 51 02, mail: BJOL@kolding.d

Find det statistiske materiale inddelt i forskellige kategorier