Sådan valgte eleverne marts 2021

Den 1. marts havde samtlige elever i 9. og 10. klasse deadline for ansøgning om optagelse på en ungdomsuddannelse eller i 10. klasse. 

Langt de fleste elever har to til tre uddannelsesønsker. Det statistiske materiale er udarbejdet på baggrund af elevernes første prioritet.  

Der sker ofte ændringer i løbet af den sidste del af udskolingsperioden fra 1. marts til 1. juli.

1. juni foretager skolerne den endelige parathedsvurdering, eleverne får standpunktskarakterer, og senest 1. juli afslutter eleverne deres 9. eller 10. klasses afgangseksamen. Først herefter er eleverne endeligt optaget på den valgte ungdomsuddannelse. 

For interesserede findes her statistisk materiale over den Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelserne.  For yderligere information står UU-leder Bjarne Juhl Olesen gerne til rådighed for evt. kommentarer og uddybning i forhold til årets tal. Kontakt: 23 62 51 02, mail: BJOL@kolding.d

Find det statistiske materiale inddelt i forskellige kategorier

Afgangselevernes uddannelsesvalg 2021:

 • 69,1 % valgte en gymnasial ungdomsuddannelse,
 • 19,3 % valgte en erhvervsuddannelse og
 • 5,4 % valgte individuelt tilrettelagt uddannelse
 • 6,2%  andre aktiviteter. 

Afgangselevernes uddannelsesvalg opdelt i 9. og 10. klasse

1035 elever går i 9. klasse i Kolding. 

 • 49,2% af eleverne valgte at tage 10. klasse,
 • 36 % valgte en gymnasial ungdomsuddannelse,
 • 8,9% valgte en erhvervsuddannelse og
 • 5,2%  andre aktiviteter. 

200 elever går i 10. klasse i Kolding. 

 • 61,5 % valgte en gymnasial ungdomsuddannelse,
 • 24 % valgte en erhvervsuddannelse og
 • 9,5% valgte individuelt tilrettelagt uddannelse
 • 6,,2%  andre aktiviteter. 

Afgangselevernes uddannelsesvalg 9. og 10. klasse 2021

Uddannelsesønsker 9. årgang 2021 Kolding Kommune

Uddannelsesønsker 10. årgang 2021 Kolding Kommune

FTU-udvikling 2011-2021

2021:

1035 elever går i 9. klasse i Kolding. 

 • 49,2% af eleverne valgte at tage 10. klasse,
 • 36 % valgte en gymnasial ungdomsuddannelse,
 • 8,9% valgte en erhvervsuddannelse og
 • 5,2%  andre aktiviteter. 

Uddannelsesønsker 9. årgang 2021 Kolding Kommune

167 unge har valgt at tage 10. klasse i Kolding.  Se Fordeling på 10. klasseskolerne i Kolding Kommune inkl. efterskoler 2021

Afgangselevers uddannelsesvalg kønsopdelt 2021

I denne statistik er ikke medregnet elever, der går på efterskoler, men udelukkende elever, der har bopæl i Kolding og går på en af Koldings skoler. kommune.

Denne side er opdateret den 24. marts 2021

2021: 

Som det fremgår af dette bilag Uddannelsesønsker 9. årgang 2021 Kolding Kommune valgte 167 unge at tage 10. klasse i Kolding. 

Se hvordan eleverne valgte:  Fordeling på 10. klasseskolerne i Kolding Kommune inkl. efterskoler 2021

Afgangselevers uddannelsesvalg kønsopdelt 2021

I denne statistik er ikke medregnet elever, der går på efterskoler, men udelukkende elever, der har bopæl i Kolding og går på en af Koldings skoler. 

Denne side er opdateret den 24. marts 2021

Den 25. marts 2021 udsendte Undervisningsministeriet de ny tal med elevernes valg pr. 1. marts: 

Unge søger ungdomsuddannelser ligesom sidste år

Landstal kontra kommunale tal: 

72,1 % kontra 69,1 % valgte en gymnasial ungdomsuddannelse,

19,9% kontra 19,3% valgte en erhvervsuddannelse,

3,2 % kontra 5,4 % valgte en  individuelt tilrettelagt uddannelse

4,8 % kontra 6,2% af valgte andre aktiviteter. 

I denne statistik er ikke medregnet elever, der går på efterskoler, men udelukkende elever, der har bopæl i Kolding og går på en af Koldings skoler. 

Se uddannelsesstatistik for hele landet. 

Landstal kontra kommunale tal med efterskoleelever:

72,1 % kontra 73,7 % valgte en gymnasial ungdomsuddannelse,

19,9% kontra 19,1% valgte en erhvervsuddannelse,

3,2 % kontra 3,8 % valgte en  individuelt tilrettelagt uddannelse

4,8 %  kontra 3,4% af valgte andre aktiviteter.

26. marts 2021

24,9 procent* af årets ansøgere til ungdomsuddannelserne har valgt en erhvervsuddannelse. Dermed bevæger Kolding Kommune sig tættere på målet om, at 30 procent af ansøgerne til ungdomsuddannelserne skal vælge en erhvervsuddannelse.

“Vi er rigtig glade for at så mange unge har valgt at søge ind på en erhvervsuddannelse og det viser, at vores hårde arbejde med at få flere unge til at få øjnene op for en erhvervsuddannelse virker,” siger Kristina Jørgensen, fmd. for Børne- og Uddannelsesudvalget i Kolding Kommune.

Hun henviser til det arbejde, hvor Kolding Kommune i dag i samarbejde med uddannelsesinsitutionerne og UU-vejlederne på grundskolerne fortæller om de mange positive aspekter ved at tage en erhvervsuddannelse.

“For samfundet og for arbejdsmarkedet er det vigtigt, at vi får de unge til at få øjenene op for, at det ikke kun er de rent boglige kvaliteter, vi har brug for i Danmark. Vi har i høj grad brug for erhvervsuddannelserne og de helt særlige kompetencer, som de unge mennesker får med derfra,” siger Poul Erik Jensen, fmd. for arbejdsmarkedsudvalget i Kolding Kommune. 

Fremskridtet i ansøgere kommer til trods for at der fra 2020 til 2021 er sket et lille fald i ansøgerprocenten fra grundskolerne.

Læs mere på Kolding.dk 

*De 24,9% er inkl. unge, der har søgt via optagelse.dk, evt. efter et år eller to på arbejdsmarkedet, på højskole m.m. samt unge, der kommer direkte fra 9. eller  10. klasse