Preben
Louise
Preben
Preben
Preben
Preben

Vi tror på

der findes en ungdomsuddannelse til alle

Vi er professionelle

fordi vi sætter en ære i at kende alle de muligheder, de unge har

Vi er tilgængelige

ved at være synlige i de unges hverdag og være til at få fat på

Vi er vedholdende

og vi giver ikke op

Vi er nærværende

fokuserede, anerkendende og i øjenhøjde i mødet med den enkelte unge

Vi er fleksible

fordi vi går så langt som muligt for at hjælpe

NYTTIG FORÆLDREINFO FOR SKOLEÅRET  2023 – 2024

På samtlige grundskoler i Kolding Kommune er der tilknyttet en UU-Vejleder, som i samarbejde med elever, forældre og skolen samt ungdomsuddannelserne er  med til at vejlede eleverne i 7. – 10 klasse i forhold til at finde en karrierevej gennem uddannelse eller job.

 • Vi tror på, at der findes en ungdomsuddannelse til alle. Sammen med de unge arbejder vi for at finde den uddannelse, der giver mening og værdi både for den enkelte og for fællesskabet. 
 • Vi tror på, at vejen til det gode liv går via en ungdomsuddannelse, der giver mening og værdi for den enkelte. Vi faciliterer de processer, der gør de unge bevidste og parate til at gå i den retning, der er rigtig for dem. Derefter er det op til den enkelte at følge vejen. 
 • Vi hjælper med at skabe retning og værdi ved at lytte, udfordre, inspirere og vejlede de unge både kollektivt og individuelt. Vi gør det ved at samarbejde med forældre, skoler, ungdomsuddannelser, virksomheder og andre, som også vil de unge det bedste. Og selvfølgelig med den unge selv.
 • Vores fornemste opgave er at kende uddannelsesmulighederne og at se det potentiale og de ambitioner, der er i hvert enkelt ungt menneske. Det overblik gør os i stand til sammen med den unge at finde vejen videre.

Find dit barns vejleder

INFORMATION OM VEJLEDNINGSAKTIVITETER VED FORÆLDREMØDERNE I 8., 9. & 10. KLASSE 

Skolens UU – vejleder deltager ved forældremøderne i begyndelsen af det nye skoleår

HVAD ER KARRIERELÆRING

Det handler om mere end et valg

Det handler om den unge 

 • Mange oplever udfordringer, når de skal vælge ungdomsuddannelse

 • De unge føler sig pressede

 • Problemet med kun at fokusere på valget er, at mange føler sig pressede til at vælge noget, der ikke giver mening for dem selv 

 • De unge skal lære at gå på opdagelse

 • Det handler ikke om at vurdere om noget er sjovt eller kedeligt

 • De unge skal lære om sig selv og omverdenen

 • De unge skal lære at vælge – og det kaldes karrierelæring.

 • De unge skal ikke afkræves et svar, før de selv er klar

 • DET ER OK AT VÆRE I TVIVL 

 • Det er faktisk en forudsætning for at blive klogere

KARRIEREGUIDEN 23-24 

Hæftet uddeles til samtlige elever i 8.- 9. og 10. klasse 

Karriere Guiden 2023 – 24 findes  som trykt hæfte – og i en online udgave.  
Vi håber, at I som forældre vil læse de mange fine artikler med bl.a. vores undervisningsminister, men også unges historier om deres vej fra skole til ungdomsuddannelsen. 

SOM FORÆLDRE HAR I STOR INDFLYDELSE PÅ VALG AF UDDANNELSE

Stil de rigtige spørgsmål – når du snakker uddanne med dit barn!

1.Hvad interesserer dit barn – i skolen og i fritiden?

2.Hvilke personlige og sociale kompetencer har dit barn?

3.Hvilke erfaringer har dit barn fra praktik, brobygning, fritidsjob?

4.Hvad er indholdet og kravene på de uddannelser, som dit barn overvejer?

5.Hvordan passer det sammen med dit barns faglige, personlige og sociale forudsætninger?

6.Hvilke tanker gør dit barn sig ift. videregående uddannelser og job efter ungdomsuddannelsen?

 

Og husk:

1.Det er helt normalt at være usikker og bange for at vælge forkert

2.Lad dit barn udtrykke store drømme

3.Besøg flere uddannelser med dit barn