"UU-Kolding har været en rigtig god hjælp til at kunne opnå mine drømme"

"Jeg fandt ud af, at STX åbnede mange veje - derfor valgte jeg den"

"Nu fik jeg endelig den hjælp jeg har brug for - og det er en praktikplads"

"Jeg fik hjælp til komme ind på SOSU, for at komme tættere på min drømmeuddannelse"

"Jeg fik hjælp til at finde en superfed elevplads inden for handel"

"Nu har jeg fået en læreplads som ejendomsservice-tekniker og det er superfedt, det er lige drømmejobbet"

Slider

"Jeg arbejder med det jeg brænder for, nemlig at hjælpe unge på vej"

Laila Flor, Vejleder

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

Slider

Unge 15 - 17 år

Alle unge fra de er 15 år, til de fylder 18 år har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, og det skal fremgå af uddannelsesplanen, hvilken uddannelse eller hvilke andre aktiviteter den unge er i gang med.

Den unges uu-vejleder kan hjælpe med at udfylde uddannelsesplanen, og det er UU som fører tilsyn med, at den unge følger sin plan. Uddannelsesplanen kan revideres efter behov.

  • Når der sker ændringer i uddannelsesplanen, skal UU inddrages.
  • Følger den unge ikke sin uddannelsesplan, kan UU stoppe ungeydelsen.
  • Ungeydelsen er det, der før hed børneydelse.

Ungeydelsen kan dog kun stoppes, efter at der i fællesskab med den unge og forældrene er gjort betydelige bestræbelser for at sikre overholdelsen af pligten, og at der er drøftet alternative muligheder for en uddannelsesplan.

Læs nærmere i lovteksten: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=164131
Læs nærmere på Uddannelsesguiden: https://www.ug.dk/6til10klasse/tilforaeldre/pligt-til-uddannelse-eller-anden-aktivitet-15-17-aarige

Er du forælder til en ung mellem 15-17 år, der har forladt grundskolen, og er du usikker på, om der er lavet en uddannelsesplan for ham/hende, og om den bliver fulgt, så kan du kontakte UU-center Kolding på 79 79 18 17 eller finde dit barns vejleder her: (link til ”find din vejleder” på ny hjemmeside)
Du kan altid kontakte UU-vejlederen for at få udformet en uddannelsesplan.

Indtil den unge har afsluttet en ungdomsuddannelse, skal den unge revidere sin uddannelsesplan, hvis denne laver noget andet, end det der står skrevet i uddannelsesplanen.
Hvis den unge er under 18 år, skal forældrene skrive under på planen, hver gang der bliver lavet om i den.
Man udfylder den personlige uddannelsesplan på 
https://ung.unoung.dk/login/new.html

For at blive optaget på en ungdomsuddannelse skal man ansøge digitalt med NemID på

https://www.optagelse.dk

Er den unge under 18 år skal I i samarbejde med jeres UU-vejleder udarbejde en uddannelsesplan.
Ansøgningsfristen til ungdomsuddannelserne er 15. marts. Kontakt skolen der søges ind på for at høre nærmere eller kontakt den unges UU-vejleder.

Er den unges afgangsbevis fra grundskolen blevet væk?
Kan man ikke finde sit afgangsbevis fra grundskolen, kan man logge på www.borger.dk (med Nem ID) og så i søgefeltet skrive afgangsbevis. Så er det muligt at bestille afgangsbeviser helt tilbage fra 2008.

Arrangementer