Rikke
Preben
Louise
Majken

"Jeg arbejder for at skabe den rigtige retning for vores værdifulde unge"

Rikke Tønneskov Sørensen, Vejleder

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

"En god dag på arbejdet er, når jeg har været med til at hjælpe en af vores unge videre i uddannelse"

Louise Møller, KUI Kontaktperson

"Vores fremtid ligger i vores unges hænder. Disse hænder arbejder jeg for at give den bedste forudsætning"

Majken Hansen, Vejleder og koordinator

Unge 15 - 17 år

Alle unge fra de er 15 år, til de fylder 18 år har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, og det skal fremgå af uddannelsesplanen, hvilken uddannelse eller hvilke andre aktiviteter den unge er i gang med.

Den unges uu-vejleder kan hjælpe med at udfylde uddannelsesplanen, og det er UU som fører tilsyn med, at den unge følger sin plan. Uddannelsesplanen kan revideres efter behov.

  • Når der sker ændringer i uddannelsesplanen, skal UU inddrages.
  • Følger den unge ikke sin uddannelsesplan, kan UU stoppe ungeydelsen.
  • Ungeydelsen er det, der før hed børneydelse.

Ungeydelsen kan dog kun stoppes, efter at der i fællesskab med den unge og forældrene er gjort betydelige bestræbelser for at sikre overholdelsen af pligten, og at der er drøftet alternative muligheder for en uddannelsesplan.

Læs nærmere i lovteksten: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=164131
Læs nærmere på Uddannelsesguiden: https://www.ug.dk/6til10klasse/tilforaeldre/pligt-til-uddannelse-eller-anden-aktivitet-15-17-aarige

Er du forælder til en ung mellem 15-17 år, der har forladt grundskolen, og er du usikker på, om der er lavet en uddannelsesplan for ham/hende, og om den bliver fulgt, så kan du kontakte UU-center Kolding på 79 79 18 17 eller finde dit barns vejleder her: (link til ”find din vejleder” på ny hjemmeside)
Du kan altid kontakte UU-vejlederen for at få udformet en uddannelsesplan.

Indtil den unge har afsluttet en ungdomsuddannelse, skal den unge revidere sin uddannelsesplan, hvis denne laver noget andet, end det der står skrevet i uddannelsesplanen.
Hvis den unge er under 18 år, skal forældrene skrive under på planen, hver gang der bliver lavet om i den.
Man udfylder den personlige uddannelsesplan på 
https://ung.unoung.dk/login/new.html

For at blive optaget på en ungdomsuddannelse skal man ansøge digitalt med NemID på

https://www.optagelse.dk

Er den unge under 18 år skal I i samarbejde med jeres UU-vejleder udarbejde en uddannelsesplan.
Ansøgningsfristen til ungdomsuddannelserne er 15. marts. Kontakt skolen der søges ind på for at høre nærmere eller kontakt den unges UU-vejleder.

Er den unges afgangsbevis fra grundskolen blevet væk?
Kan man ikke finde sit afgangsbevis fra grundskolen, kan man logge på www.borger.dk (med Nem ID) og så i søgefeltet skrive afgangsbevis. Så er det muligt at bestille afgangsbeviser helt tilbage fra 2008.

Arrangementer