Laila
Rikke
Preben
Louise
Majken

"Jeg arbejder med det jeg brænder for, nemlig at hjælpe unge på vej"

Laila Flor, Vejleder

"Jeg arbejder for at skabe den rigtige retning for vores værdifulde unge"

Rikke Tønneskov Sørensen, Vejleder

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

"En god dag på arbejdet er, når jeg har været med til at hjælpe en af vores unge videre i uddannelse"

Louise Møller, KUI Kontaktperson

"Vores fremtid ligger i vores unges hænder. Disse hænder arbejder jeg for at give den bedste forudsætning"

Majken Hansen, Vejleder og koordinator

FGU

Den Forberedende GrundUddannelse er en individuel ungdomsuddannelse.

Formålet med FGU er, at eleverne efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job.

FGU Kolding Vejen

 • FGU er en ny ungdomsuddannelse for unge under 25 år

 • For at kunne optages på FGU, skal du målgruppevurderes. Kontakt din UU-vejleder

 • FGU er for unge, der ønsker at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller til at komme i job

 • FGU er for unge, der har brug for at udvikle sig personligt eller socialt for at komme videre i uddannelse eller job.

 • FGU er for unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse.

 • Uddannelsen består af 3 spor:

  AGU – Almen grunduddannelse

  EGU – Erhvervsgrunduddannelse

  PGU – Produktionsgrunduddannelse

 • FGU Koordinator i UU Kolding:  Majken Hansen 21 39 01 34 majkh@kolding.dk 

 

For evt. spørgsmål vedr. målgruppevurderingen til FGU kontakt Majken Hansen eller din UU-Vejleder

 Infofolder: PGU FOLDER A4 KOLDING

TAK til FGU for levering af billedmateriale.

FGU Kolding  

EGU & PGU Kolding. Adresse: Esbjergvej 138, 6000 Kolding 

Direktør: Brian Vittrup brvi@fgukoldingvejen.dk 40 38 99 80

Skoleleder:  Dorte Skou skoleleder for FGU Kolding:   XXXX@fgukoldingvejen.dk

Rundvisning: Kontakt elevkoordinatoren

Elevkoordinator FGU KoldingSandra Fredsholm. 51 36 17 13 safr@fgukoldingvejen.dk

Opstart: Løbende opstart hver uge: Mødetid første dag mandage kl. 8:20 

Elevkoordinator AGU: Jeanette Bang 50 95 70 07 jeba@fgukoldingvejen.dk

Opstart: Januar og august Esbjergvej 138, 6000 Kolding  

 

FGU Vejen

Adresse: Dalgas Allé 5 6600 Vejen

Direktør: Brian Vittrup brvi@fgukoldingvejen.dk 40 38 99 80

Skoleleder:  Niels Fredriksmose  20 65 00 09 nifr@fgukoldingvejen.dk 

Elevkoordinator:   Rebekka Damberg Hansen 22 23 13 74 rdha@fgukoldingvejen.dk 

Rundvisning: Kontakt skolens leder eller elevkoordinator 

Opstart: Efter aftale  

 

FGU