"Jeg arbejder med det jeg brænder for, nemlig at hjælpe unge på vej"

Laila Flor, Vejleder

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

Slider

FGU

Den Forberedende GrundUddannelse er en individuel ungdomsuddannelse.

Formålet med FGU er, at eleverne efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job.

FGU Kolding Vejen

 • FGU er en ny ungdomsuddannelse for unge under 25 år

 • For at kunne optages på FGU, skal du målgruppevurderes. Kontakt din UU-vejleder

 • FGU er for unge, der ønsker at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller til at komme i job

 • FGU er for unge, der har brug for at udvikle sig personligt eller socialt for at komme videre i uddannelse eller job.

 • FGU er for unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse.

 • Uddannelsen består af 3 spor:

  AGU – Almen grunduddannelse

  EGU – Erhvervsgrunduddannelse

  PGU – Produktionsgrunduddannelse

 • FGU Koordinator i UU Kolding:  Majken Hansen 21 39 01 34 majkh@kolding.dk 

 

For evt. spørgsmål vedr. målgruppevurderingen til FGU kontakt Majken Hansen eller din UU-Vejleder

 Infofolder: PGU FOLDER A4 KOLDING

TAK til FGU for levering af billedmateriale.

FGU Kolding  

EGU & PGU Kolding. Adresse: Esbjergvej 138, 6000 Kolding 

Direktør: Brian Vittrup brvi@fgukoldingvejen.dk 40 38 99 80

Skoleleder:  Dorte Skou skoleleder for FGU Kolding:   XXXX@fgukoldingvejen.dk

Rundvisning: Kontakt elevkoordinatoren

Elevkoordinator FGU KoldingSandra Fredsholm. 51 36 17 13 safr@fgukoldingvejen.dk

Opstart: Løbende opstart hver uge: Mødetid første dag mandage kl. 8:20 

Elevkoordinator AGU: Jeanette Bang 50 95 70 07 jeba@fgukoldingvejen.dk

Opstart: Januar og august Esbjergvej 138, 6000 Kolding  

 

FGU Vejen

Adresse: Dalgas Allé 5 6600 Vejen

Direktør: Brian Vittrup brvi@fgukoldingvejen.dk 40 38 99 80

Skoleleder:  Niels Fredriksmose  20 65 00 09 nifr@fgukoldingvejen.dk 

Elevkoordinator:   Rebekka Damberg Hansen 22 23 13 74 rdha@fgukoldingvejen.dk 

Rundvisning: Kontakt skolens leder eller elevkoordinator 

Opstart: Efter aftale  

 

FGU