"Jeg arbejder med det jeg brænder for, nemlig at hjælpe unge på vej"

Laila Flor, Vejleder

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

Slider

Erhvervspraktik som vej til uddannelse eller job

Gør unge klogere på deres kommende arbejdsliv

UU Kolding har som noget nyt ansat en erhvervspraktikkoordinator 

Tag en skoleelev i erhvervspraktik – der er også noget i det for jer!

Alle unge både i 8. og 9. klasse har ret til at komme i erhvervspraktik i mindst en uge. 

Erhvervspraktik er et udstillingsvindue for jeres virksomhed og branche, og det er en god eksponering i forhold til rekruttering, fordi de unge gennem erhvervspraktik får lov til at blive klogere på deres kommende arbejdsliv. 

Det skaber også værdi for lokalsamfundet, at I som virksomhed stiller jer til rådighed for lokale skoler og dermed bidrager til, at de unge kan se en fremtid i lokalsamfundet.

Samtidig får I som virksomhed også mulighed for at få et ungt blik på jeres virksomhed. 

Se de gode råd i folderen GØR UNGE KLOGERE fra Undervisningsministerier: Virksomhedspjece Goer-unge-klogere   

Siden vil løbende blive opdateret med nyheder og mere information fra Erhvervspraktikkoordinatoren. 

 

Erhvervspraktikkoordinator i UU Kolding Malene Andersen Tlf: 21 79 26 02 eller jzxxa@kolding.dk

Til virksomheder i Kolding Kommune

Sådan laver I som virksomhed det gode praktikforløb

Et godt praktikforløb er kendetegnet ved at være et forløb, hvor virksomheden har gjort noget ud af  forberedelserne.

Den unge kommer sandsynligvis uden forudsætninger i relation til
opgaverne og skal have en oplevelse af, hvordan en hverdag er hos
jer.     

 

Det må den unge i erhvervspraktik

Unge på 13 år må udføre lettere arbejde i erhvervspraktik. Arbejdet må ikke indebære fare for den unges sikkerhed og sundhed, og den unge må ikke beskæftige sig med eller være i nærheden af maskiner eller farlige stoffer og materialer – og heller ikke håndtere tunge løft.

Unge, som er fyldt 14 år, må gerne beskæftige sig med arbejde af lidt tungere og mere omfattende karakter, fx arbejde med håndholdte boremaskiner og brug af malkemaskiner. Arbejdet må dog ikke være farligt eller omfattet af de forbud, som bliver omtalt i bekendtgørelsen om
unges arbejde. 

Unge mellem 13-15 år må arbejde op til 7 timer dagligt – og max 35 timer om ugen. Unge, der der fyldt 15 år må arbejde 8 timer om dagen og op til 40 timer om ugen. 

 

BUSINESS KOLDING

Vi arbejder for et godt og tæt samarbejde mellem skolerne og erhvervslivet i hele Kolding Kommune. Derfor opfordres alle lokale virksomheder og organisationer til at tilmelde sig Erhvervspraktikportalen, som er udarbejdet af Business Kolding anvendes af elever, forældre, undervisere og vejledere i Folkeskolen, når de søger virksomheder i skole-erhverv samarbejdet. 

I Kolding kommune får alle elever i 8. og 9. klasse tilbud om at komme i erhvervspraktik. Sammen med Ungdoms-uddannelsesvejledningen Kolding og virksomhederne har Business Kolding nu gjort det nemt at finde den rette praktikplads.

Praktikportalen i samarbejde med Business Kolding

Skal jeres virksomhed med på praktikportalen, så tilmeld jeres virksomhed via dette link. 

Det er gratis