Preben
Louise
Preben
Preben
Preben
Preben

Vi tror på

der findes en ungdomsuddannelse til alle

Vi er professionelle

fordi vi sætter en ære i at kende alle de muligheder, de unge har

Vi er tilgængelige

ved at være synlige i de unges hverdag og være til at få fat på

Vi er vedholdende

og vi giver ikke op

Vi er nærværende

fokuserede, anerkendende og i øjenhøjde i mødet med den enkelte unge

Vi er fleksible

fordi vi går så langt som muligt for at hjælpe

SÅDAN VALGTE ELEVERNE MARTS 2023

Den 13. marts havde samtlige elever i 9. og 10. klasse deadline for ansøgning om optagelse på en ungdomsuddannelse eller i 10. klasse. 

Langt de fleste elever har to til tre uddannelsesønsker. Det statistiske materiale er udarbejdet på baggrund af elevernes første prioritet.  

  • Andelen af unge i Kolding, der har søgt ind på en erhvervsuddannelse, er faldet fra 19,3 procent i 2022 til 18,3% i år.
  • 55 procent af de elever, der til sommer forlader 9. klasse i Kolding, fortsætter i 10. klasse.
  • 33 procent af 9. klasse-eleverne tager på efterskole, mens 14 procent fortsætter i et af de kommunale 10. klasse-tilbud.

1. juni foretager skolerne den endelige UPV og eleverne får standpunktskarakterer, og senest 1. juli afslutter eleverne deres 9. eller 10. klasses afgangseksamen. Først herefter er eleverne endeligt optaget på den valgte ungdomsuddannelse. 

For interesserede findes her statistisk materiale over den Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelserne.  

I perioden fra den 13. april til den 1. maj behandles ansøgningerne. Vær opmærksom på, at der kan forekomme omvalg og ændringer efter eleverne har været til de afsluttende prøver i juni.

Søgemønstre 2023 Kolding

 

For yderligere information står UU gerne til rådighed for evt. kommentarer og uddybning i forhold til årets tal. Kontakt: 79 79 29 00, mail: UU@kolding.dk

 

Afgangselevernes uddannelsesønsker 2023

Uddannelsesnavn                                    Elever                                Procent
Gymnasiale uddannelser                        433                                         67,6%

STX                                                               210                                            33,0%
Pre IB/ IB                                                       13                                             2,0%
HF                                                                  44                                            7,0%
HHX                                                              133                                           21,0%
HTX                                                                33                                             5,0%
Gymnasie- og HF-kurser                            0                                              0,0%

 

Erhvervsuddannelser                               123                                            19%
Omsorg, sundhed og pædagogik           11                                                2%
Kontor, handel og forretningsservice     3                                                 0%
Fødevarer, jordbrug og oplevelser          14                                                2%
Teknologi, byggeri og transport              77                                              12%
Omsorg, sundhed og pædagogik EUX    7                                                1%
Kontor, handel og forretning          EUX   8                                                1%
Fødevarer, jordbrug og oplevelser EUX   2                                               0%
Teknologi, byggeri og transport EUX       1                                                0%

Andre aktiviteter                                      68                                            11%
Ungdomshøjskole                                        0                                               0%
Udlandsophold                                            16                                               2%
Arbejde                                                          21                                               3%
Andet                                                              2                                                0%
Ikke udfyldt på optagelse.dk                    29                                               5%
ITU                                                                  17                                                3%
FGU                                                                11                                                 2%
STU                                                                 6                                                 1%
Samlet elevtal                                      641                                         100%

Siden er opdateret den 19. april 2023