"Vi tror på at der findes en uddannelse til alle"

Slider

Sådan valgte eleverne marts 2020

Den 1. marts havde samtlige elever i 9. og 10. klasse deadline for ansøgning om optagelse på en ungdomsuddannelse eller i 10. klasse.

Herefter udarbejdede skolernes UU vejleder en statistik over den Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelserne. Dette FTU arbejde blev afsluttet den 5. marts 2020. 

Et stort dataindsamlingsarbejde gik herefter i gang for at give et samlet billede af elevernes valg. Dette arbejde er færdigt, og interesserede kan nu tilgå det statistisk materiale over udskolingselevernes valg. 

UU Leder Bjarne Juhl Olesen står gerne til rådighed for evt. kommentarer og uddybning i forhold til årets tal. Kontakt: 23 62 51 02 Mail: UU@kolding.dk

Find det statistiske materiale inddelt i forskellige kategorier

Uddannelsesønsker 9. årgang Kolding Kommune 2020

I denne statistik er ikke medregnet elever, der går på efterskoler, men udelukkende elever, der har bopæl i Kolding og går på en af Koldings skoler. kommune.

Denne side er opdateret den 27. marts 2020