Sko på række
Sko på række

9. klasse og hvad så ?

Dette spørgsmål er efterhånden ved at være aktuelt for elever, der afslutter 9. klasse til sommer.

Der er mange valgmuligheder:

Rigtig mange vælger at tage et år i 10. klasse: Det kan være

 

10. klasse har som mål og krav, at dine faglige standpunkter forbedres, er der andre forhold, som et 10. klasses skoleår vil sætte meget fokus på:

  • At forberede dig til dit kommende uddannelsesvalg
  • At du får mulighed for personlig udvikling
  • At du udvikler sider af ungdomslivet i overgangen til voksenlivet
  • At give dig indflydelse på skoleårets indhold og rammer.

Du opfordres til at sætte dig godt ind i de enkelte tilbud, inden du træffer dit valg om, hvad der skal ske efter 9. klasse. 

Der afholdes informationsaftener, hvor der vil være mulighed for yderligere information om tilbuddene.

Befordring

Du kan få buskort, hvis du har mere end 9 km. mellem dit hjem og skolen

UU-vejledning i 10. klasse

Uddannelsesvejledningen er central i 10. klasse.

Vejledningen vil bestå af samtaler med din UU-vejleder, forskellige vejledningsaktiviteter samt hjælp omkring tilmeldingen til ungdomsuddannelserne. Målet er at du bliver mere afklaret i forhold til dit kommende uddannelsesvalg.

Mentorordning

Du har mulighed for at få en mentor via UU, hvis du har udfordringer i forhold til at gennemføre 10. klasse. Tal med din UU-vejleder, hvis du vil høre mere om mentorordningen.

UU-vejledning efter 10. klasse

Når du er gået ud af skolen, er du stadig tilknyttet en vejleder hos UU.

Du er altid velkommen til at kontakte UU Kolding hvis:

  • Du er gået i stå i dit uddannelsesvalg
  • Du er stoppet på en ungdomsuddannelse
  • Du ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse
  • Du har spørgsmål i forbindelse med uddannelse

Find din vejleder 

UU-Kolding, Tvedvej 7, 6000 Kolding

E-mail: uu@kolding.dk