Preben
Louise
Preben
Preben
Preben
Preben

Vi tror på

der findes en ungdomsuddannelse til alle

Vi er professionelle

fordi vi sætter en ære i at kende alle de muligheder, de unge har

Vi er tilgængelige

ved at være synlige i de unges hverdag og være til at få fat på

Vi er vedholdende

og vi giver ikke op

Vi er nærværende

fokuserede, anerkendende og i øjenhøjde i mødet med den enkelte unge

Vi er fleksible

fordi vi går så langt som muligt for at hjælpe

10. klasse på Brændkjærskolen 2024-25

 • Brændkjærskolen er beliggende i den sydlige bydel i dejlige, grønne omgivelser. 
 • 10. klasse er placeret i den nyeste del af skolen.
 • Skolens 10. klasser har egen afdeling med store fællesarealer.
 • Skolestart den 14. august

Brændkjærskolens 10. klasse er et anderledes og spændende skoleår. 

Vi tilbyder oplevelsesfag og undervisning med et højt fagligt indhold. Du kan vælge mellem tre linjer: Bemærk der kan være ændringer til kommende skoleår 2024 -25

 Se præsentationsfilm af linjerne som de er i skoleåret 2023-24

 • Idrætslinjen har otte 8 ugentlige idræts linjetimer. 
 • Idrætslinjen sigter ikke mod, at du bliver ”verdensmester”, men at dine idrætsfaglige og sociale kvaliteter og kompetencer forbedres via forskellige idrætsrelaterede forløb.
 • Du skal deltage i tre obligatoriske forløb af fem dage på erhvervsskolerne i Kolding sammen med dine lærere fra Brændkjærskolen. Klassen besøger IBC, Hansenberg og SOSU..
 • På den studieforberedende linje deltager du i obligatorisk brobygning eller praktik.
 • Du skal deltage i tre obligatoriske forløb af fem dage på erhvervsskolerne i Kolding sammen med dine lærere fra Brændkjærskolen. Klassen besøger IBC, Hansenberg og SOSU.
 • Linjen er bogligt orienteret, og på denne linje forventes det at man går til 10. klasses prøven i alle obligatoriske fag.   
 • På erhvervslinjen bruger du 40% af tiden på virksomhedskendskab, praktik og klassebrobygning.
 • Din klasse har udvalgte dage og uger på IBC, Hansenberg og Social og Sundhedsskolen på IBC, hvor lærerne fra Brændkjærskolen deltager i forløbene.

På alle linjer har du minimum fire ugentlige linjetimer. 

 • Selve skoleåret er bygget op omkring uger, hvor der undervises efter normalt skema.
 • Derudover vil du opleve en række dage, hvor det normale skema er brudt op.
 • Dagene bruges til fagtemaer, hvor du arbejder med de prøveforberedende fag.
 • Der vil også være fordybelsesuger, hvor du udelukkende har linjefag, typisk i form af rejseaktivitet, eller hvor undervisningen er forlagt til andre undervisningsinstitutioner. 
 • Hvis du har behov for det, kan du få tilknyttet en mentor, som kan støtte dig i at gennemføre 10. klasse.

Brændkjærskolen tilbyder dig et skoleår, der gør dig klar til at modtage de udfordringer, som en ungdomsuddannelse kræver af dig.

        Der tages forbehold for ændringer. Siden er opdateret den 1. februar 2024

Praktisk info:

Forældresamarbejde:

For alle linjer afholdes der et fælles forældremøde, og der tilbydes to samtaler mellem lærerne og elever/forældre. Samtidig opretholdes en tæt forældrekontakt via Aula og sms. 

Studieture:

Ifølge beslutning i skolebestyrelsen må der opkræves et beløb for rejserne på de enkelte linjer.

 • Idrætslinje kr. 3.300
 • Erhvervslinje kr. 3.300
 • International linje kr. 3.300
 • Almen studieforberedende linje kr. 3.300
 • Eliteidrætslinje kr. 3.300

Beløbet betales ved skoleårets start. 

 

Erhvervslinje

Formålet med erhvervslinjen er, at elever, der ønsker en erhvervsuddannelse eller er uafklarede om deres uddannelsesvalg, får mulighed for at:

 • Stifte bekendtskab med arbejdsmarkedet
 • Få specialistviden -og vejledning inden for enkelte fag og erhvervsuddannelser gennem klassebrobygning
 • Erfare vigtigheden af at træffe valg 
 • Opnå en afklaring af deres videre uddannelses- og arbejdsforløb
 • Udvikle sig fagligt og personligt

På erhvervslinjen bruger du 40% af tiden på virksomhedskendskab, praktik og klassebrobygning. Din klasse har udvalgte dage og uger på IBC, Hansenberg og Social og Sundhedsskolen på IBC, hvor lærerne fra Brændkjærskolen deltager i forløbene.

Indholdet i undervisningen vil have relevans for dig og relatere til de obligatoriske fag på Brændkjærskolen, og samtidigt være praktisk-orienteret undervisning med teori.
Brobygningen foregår som udgangspunkt på erhvervsskolerne, men kan også foregå på 10. klassecenteret planlagt af klassens lærere og erhvervsskolernes undervisere.

Obligatoriske fag på erhvervslinjen

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Erhvervs-linjetimer

På erhvervslinjen skal der laves en obligatorisk selvvalgt opgave, OSO.

På alle linjer har du minimum fire ugentlige linjetimer
Aktiviteter i linjetimerne kan være:

 • Klassebrobygning med afsæt i praksisorienteret undervisning
 • Modtage undervisning af gæstelærere med tilknytning til arbejdsmarkedet
 • På virksomhedsbesøg på mindre og større arbejdspladser lokalt såvel som i det øvrige Danmark og i udlandet
 • Søge praktikpladser og gennemføre praktikforløb
 • På to studieture, hvor virksomhedsbesøg er hovedindholdet. Den ene tur går til udlandet.

Studieforberedende linje

Formålet med den studieforberedende er, at elever, der vil fortsætte på en gymnasial uddannelse, f.eks. STX, HHX, HTX, HF eller EUX, får mulighed for at:

 • Modtage undervisning på et højt fagligt niveau
 • Opleve vekslende afleveringsmetoder i tråd med gymnasiets krav
 • Være på forkant med fagene og metoderne før gymnasiestart
 • Få gode oplevelser i et velfungerende ungdomsmiljø
 • Udvikle sig fagligt og personligt

Linjen er bogligt orienteret, og vi forventer, at du på denne linje går til 10. klasses prøven i alle obligatoriske fag.  Du vil modtage varieret undervisning, og du vil arbejde individuelt, i grupper og projektorienteret på tværs af fag.

På den studieforberedende linje deltager du i obligatorisk brobygning eller praktik. 

Du skal deltage i tre obligatoriske forløb af fem dage på erhvervsskolerne i Kolding sammen med dine lærere fra Brændkjærskolen. Klassen besøger IBC, Hansenberg og SOSU.

Obligatoriske fag på den studieforberedende linje:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Matematik
 • Fysik og kemi
 • Tysk
 • Studieforberedende linjetimer

På studieforberedende linje skal der laves en obligatorisk selvvalgt opgave, OSO.

På alle linjer har du minimum fire ugentlige linjetimer
Aktiviteter i linjetimerne kan være:

 • Indlæring af latinske termer
 • Retorik,
 • Notatteknik
 • Fremlæggelsesmetoder
 • Kildekritik
 • Museumsbesøg
 • Teaterbesøg
 • Gæstelærere
 • Studierejser

Idrætslinjen

Formålet med idrætslinjen er, at elever, der brænder for at være aktive og vil kombinere alsidige idrætsoplevelser med et fagligt fundament, får mulighed for at:

 • Blive udfordret på alverdens former for idræt og motionsformer
 • Udvikle sig fagligt og personligt
 • Skabe positive relationer via idræt og motion
 • Fagligt engagere dig i obligatoriske fag
 • Opnå kendskab til og afprøvning af nye idrætsgrene

Idrætslinjen sigter ikke mod, at du bliver ”verdensmester”, men at dine idrætsfaglige og sociale kvaliteter og kompetencer forbedres via forskellige idrætsrelaterede forløb.

Otte ugentlige idrætslinjetimer sikrer dig, at du via en masse sjove og anderledes aktiviteter kan udvikle dig såvel idrætsfagligt, fysisk og mentalt. Dine idrætstimer vil foregå på skolens område, i lokalområdet og i nogle af Koldings spændende idrætsforeninger. Du vil opleve aktiviteter, hvor der er inddragelse af en gæstelærer, men du skal også selv udvikle og præsentere idrætsfaglige aktiviteter for andre.

Obligatoriske fag på idrætslinjen:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Matematik
 • Idrætslinjetimer

På linjen skal der laves en obligatorisk selvvalgt opgave, OSO, og man deltager i obligatorisk brobygning eller praktik.

Du skal deltage i tre obligatoriske forløb af fem dage på erhvervsskolerne i Kolding sammen med dine lærere fra Brændkjærskolen. Klassen besøger IBC, Hansenberg og SOSU.

På alle linjer har du minimum fire ugentlige linjetimer
Aktiviteter i linjetimerne kan være:

 • Alternative og sjove idrætsfaglige aktiviteter på og uden for skolens område 
 • Opleve gæstelærere og prøve kræfter med at undervise andre i idræt
 • Idræt i Sydbank Arena
 • Skolerejser:
 • Overlevelsestur
 • Skitur

Eliteidrætslinjen i samarbejde med TeamDanmark

For at blive optaget på Brændkjærskolens eliteidrætslinje skal du dyrke din sport på et højt niveau, være motiveret til at prioritere både sport og skole samt være villig til at søge sportslig udvikling. Der udbydes idrætsspecifik træning indenfor bowling, pigefodbold, håndbold, tennis, brydning, golf, svømning og badminton såfremt der er tilstrækkeligt med talenter. Derudover udbydes der basistræning (fysisk træning) til store talenter inden for andre idrætsgrene, som skal søge via udtalelse fra specialforbund. Læs mere  i Informationshæfte om eliteidrætsklasserne

Som elev i eliteidrætsklassen vil du være sammen med andre eliteidrætsudøvere, der alle er interesseret i at optimere deres talent. Din skoledag vil blive tilrettelagt, så planlægningen mellem skole og træning bliver struktureret og styrket, så du får en større helhed i din hverdag. Du har tre morgentræningspas i dit skoleskema, derudover undervises du i de obligatoriske fag og har mulighed for at vælge tilbudsfaget Tysk og valgfaget Fysik.

Der vil på denne linje også blive tilbudt en studietur, som planlægges sammen med andre af skolens 10. klasser.

På linjen skal der laves en obligatorisk selvvalgt opgave, OSO, og man deltager i obligatorisk brobyghning eller praktik. Du skal også, enten i foråret eller efteråret, deltage i et obligatorisk undervisningsforløb på erhvervsskolerne. Et undervisningsforløb, som er en dag om ugen i 6 uger og som du selv vælger. 

Obligatoriske fag på Eliteidrætslinjen:

 • Dansk 7 timer
 • Engelsk 4 timer
 • Matematik 6 timer
 • Tysk 4 timer
 • Morgentræningspas 6 timer
 • Frivillig: Fysik og kemi 2 timer

Krav for optagelse:

For at blive optaget skal du gennemgå prøvetræning og optagelsessamtale. 

For at blive optaget i Kolding Talents sportsklasser på Brændkjærskolen skal du dyrke din sport på et højt niveau, være motiveret til at prioritere både sport og skole samt være villig til at søge sportslige udvikling. Ansøgningsudvalget består af skolekoordinator Thomas Bastius, elitekoordinator Bjarne Henriksen samt en repræsentant fra samarbejdsklubberne

Vigtige datoer: 

 • Informationsmøde er onsdag d. 31. januar 2024 (uge 5). Der er mulighed for rundvisning Kl. 19.00, men du kan også bare møde op til informationsmødet kl. 19.30. Følg skiltene fra indgang A.
 • Ansøgningsfrist for skoleåret 2024/2025 er torsdag d. 22. februar 2024 (uge 8)
 • Prøvetræning afholdes i uge 9 og 10 (26. februar til 9. marts)
 • Der afholdes personlige samtaler i uge 11 (11. – 14. marts og lidt i ugen før).
 • Du vil få besked, om du er optaget tirsdag den 19. marts 2024. 

Informationsmøde  om 10. klasse på Brændkjærskolen afholdes onsdag d. 31. januar kl. 16:30 – 18:00. 

 Brændkjærskolen Brændkjærgade 92, 6000 Kolding. 79 79 78 00, brkskolen@kolding.dk 

 • Afdelingsleder for 10. klassecenter v/Brændkjærskolen:  Kasper Dahl Munk – Telefon 7979 7924 – Mail kasper@kolding.dk
 • UU-Vejledere:
 • Anette Kristensen Øvrige 10. klasser annk@kolding.dk 21 59 02 22
 • Helle Jensen 10.S1 helje@kolding.dk 29 47 34 11
 • Sandra Fredsholm 10.P sanr@kolding.dk 29 11 16 91
 • Ninna Hansen 10.P nikr@kolding.dk 29 11 52